Børnepasning

Der opkræves ikke for meget

Brønderslev Kommune tilbageviser forældres påstande

BRØNDERSLEV:De oplysninger, forældre er kommet med omkring forældrebetaling i daginstitutionerne er forkerte. Børne- og kulturchef Henning Risager Christensen fortæller, at Brønderslev Kommune ikke opkræver 33 procent i forældrebetaling for børnehavepladser, men kun 32 procent. Afviser påstande Det meddeler han i en henvendelse til forældrebestyrelsen ved Hedelundsgades Børnehave på baggrund af den debat, der har været. Beregningsgrundlaget Henning Risager Christensen fortæller, at beregnings-forudsætningerne for 2004 -taksterne - altså de udgifter, der ligger til grund for beregning af taksten - er de samlede driftsudgifter (med moms) for samtlige daginstitutioner i kommunen, vikarpulje, støttepædagogudgifter samt udgifter til forårsgrupper. Der fratrækkes udgifter til vedligeholdelse af fast ejendom samt husleje, hvor det er tilfældet. De samlede udgifter er i henhold til budgettet opgjort til 36.338.396 kr. Heraf opkræves 32 procent til dækning af forældrebetalingen, altså 11.628.286 kr. Takstberegning - For at beregne takster skal der findes et tal for, hvor mange pladser, udgifterne skal fordeles på, og herefter hvor mange af disse pladser, der er pladser, hvor forældrene betaler op til 32 timer, og hvor mange pladser, hvor forældrene betaler fuld tid. - For at beregne taksten, skal der findes et tal for, hvor mange pladser, udgifterne skal fordeles på, og herefter hvor mange af disse pladser, der er pladser, hvor forældrene betaler fuld tid.v Forudsætninger - Når forvaltningen vurderer disse forudsætninger, går vi tilbage og ser på de faktiske forhold for det foregående regnskabsår. I dette tilfælde regnskabsåret 2002. - Ved opgørelsen af regnskabsåret 2002 måtte vi konstatere, at der ”kun” var opkrævet 30,5 procent, altså 1,5 procent for lidt i forhold til de 32 procent. Den manglende forældre-betaliung for 2002 beløb sig til 518.237 kr. Dette beløb opkræves ikke efterfølgende hos forældrene. Svært at gætte - Specielt antallet af pladser kan være lidt svære at gætte på, idet alle pladser ikke er besat altid, siger Henning Risager Christensen. - Der er det store indtag til august, og de løbende indtag hver måned herefter i forhold til det antal børn, der fylder tre år. Samtidig skal der tages hensyn til behovet for i foråret at oprette et antal pladser i forårsgrupper. Med udgangspunkt i den manglende forældrebetaling for 2002 blev antallet af besatte pladser nedjusteret ved beregningen af pladser for 2004, ligesom fordelingen mellem pladser under og over 32 timer blev justeret. - Alt i alt er kan det konstateres, at det er svært at beregne taksterne for det kommende år. Og vi forsøger naturligvis at komme så tæt på de 32 procent som muligt, siger Henning Risager Christensen.