Brønderslev

Der rejses møller

Vindmøllepark i Nejst udvides med flere møller

Vindmølleparken udvides med yderligere tre møller. Foto: Bente Poder

Vindmølleparken udvides med yderligere tre møller. Foto: Bente Poder

BRØNDERSLEV:Nu bliver rejst yderligere tre møller i Nejst syd for Brønderslev. De tilpasses de fire, der tidligere er rejst på stedet. Brønderslev Kommunes teknik- og miljøudvalg har godkendt lokalplanen, der åbner mulighed for at rejse møllerne. Dog tager formanden for udvalget, Karsten Frederiksen (K), forbehold.

Der er kommet seks bemærkninger i høringsfasen, og heraf er de fem bemærkninger positive og opfordrer til at gennemføre planen. Én indsigelse omhandler landskab og natur samt støj fra møllerne. Indsigeren er bekymret for, at møllerne kan skade helbredet. Klageren peger på, at der i forbindelse med et borgermøde blev peget på støjgener hos en nabo, og at der andre steder i kommunen er klager over støj fra vindmøller. Klageren opfordrer til, at mølleprojektet stilles i bero, indtil statens undersøgelse af helbredseffekterne sluttes.

Staten satte i 2013 en undersøgelse i gang omkring sammenhængen mellem støjpåvirkning fra vindmøller og sygdomme som hjerte-karlidelser, depression, søvnforstyrrelser med mere. I en indsigelse stilles der spørgsmålstegn ved placeringen af den ene mølle på et areal, der er omfattet af den såkaldte paragraf 3 beskyttelsen, men kommunens embedsmænd mener, at der kan dispenseres herfra. Som begrundelse gives, at der i dag er intensivt opdyrket eng, hvilket også er i strid i med paragraf 3 beskyttelsen. Embedsmændene bemærker ligeledes, at vindmøllen kun placeres på en lille del af paragraf 3-området.

I forbindelse med, at møllerne rejses, skal forholdene lovliggøres, så området ikke dyrkes.

En indsiger frygter for, at flagermus kan blive dræbt af vindmøllerne. Klageren henviser til, at der allerede i forbindelse med rejsningen af de fire første møller var tale om at sikre flagermusene. Det kan ske ved, at møllerne stoppes på de tidspunkter af året og på de tider på døgnet, hvor der er flagermus i området.

Karsten Frederiksen understreger, at klima- og energiministeren i 2013 har opfordret kommunerne til at fortsætte vindmølleplanlægningen, mens undersøgelsen pågår.

- Nogle af vore nabokommuner satte mølleprojekter i stå, men har nu igen sat dem i gang, fortæller Karsten Frederiksen. Det agter vi også at gøre.

Karsten Frederiksen påpeger, at der skal foretages en støjmåling, når møllerne er sat i drift, ligesom der monteres skyggestop af hensyn til naboer, og der lægges op til, at der skal ske driftsstop i de perioder, der er kritiske og dødelige for flagermus.

Kommentarer


Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.