Der satses lokalt

Hjallerup gør meget for borgerne, men ikke på turisterne

Hjallerup er mere spændende for lokale beboere end for turister. Indtrykket er også, at man satser mere på de lokale borgere. Det fremgår af den undersøgelse, der er foretaget af Brønderslev Erhverv & Turisme. I rapporten hedder det, at Hjallerup ikke byder sine gæster på mange oplevelser. Derimod fremhæves Hjallerup for sine mange musikarrangementer. Der er i Hjallerup mulighed for action, idet man kan løbe, gå, cykle eller anvende de mange idrætsfaciliteter. Læringsoplevelser er der ikke mange af i Hjallerup - med undtagelse af Hjallerup Kulturcenter eller med lokalhistorisk arkiv. Udbuddet af nydelsesoplevelser er også ret begrænset. Der er pizza, grillbar og Hotel Hjallerup Kro. Af positive æstetiske oplevelser er der Anlægget, der nævnes positivt af deltagerne i undersøgelsen. I Hjallerup er der ikke meget for sanserne. Hjallerup er en "pæn og ordentlig by", som en deltager udtrykker det. Der er ingen sanseoplevelser overhovedet, hedder det. Anlægget er pænt at se på. Man kan høre biler, og man kan mærke den kraftige vind. Men byen efterlader sine gæster med en noget tam mavefornemmelse, og som det hedder i rapporten - der er ikke ønske om at vende tilbage til Hjallerup som turist. Men i rapporten erkendes det, at Hjallerup er et godt sted at bo. Hjallerup har heller ikke mange faktiske fortællinger. Der savnes skilte og information om byen, når man bevæger sig rundt. Man opfatter ikke stærke fortællinger, men mere sporadiske fortællinger om hverdagen. Det er klart, at hverdagen i Hjallerup drejer sig om borgere og ikke turister. I forhold til de ønskede fortællinger er der ikke tale om et stærkt ønske, som peger i én bestemt retning. Den store fortælling om Hjallerup kender alle, og den savner man ikke. Der er ønske om fortællinger om forskellige elementer af oplevelsesrummet. Eksempler på disse elementer er markedet og byen, kulturcentret, Pastor Laiers Museum samt Hjallerup Mekanisk Museum. Deltagerne ser ikke Hjallerup som udgangspunkt for turisme. Derfor er det svært at forholde sig til byens potentiale. Hjallerup har et potentiale, men det er ikke overvældende, hedder det i rapporten. Men Hjallerup har store kerneværdier, der overskygger det hele. Hjallerup handler nemlig om sammenhold. Det fornemmer man hurtigt som gæst i byen. Man hører om de mange foreninger, arrangementer og aktiviteter, som borgerne i byen står for. Man bemærker, at denne by, der er af beskeden størrelse, har en biograf, et kulturcenter og meget gode idrætsfaciliteter. Og spørger man ind til, hvordan det kan være, får man indblik i, hvad sammenholdet i en by betyder. Sammenhold skaber resultater og sammenhold skaber traditioner. Sammenholdet hænger uløseligt sammen med Hjallerup Marked, hvor flere end 2.000 frivillige hvert år bidrager til at skabe det overskud, der gavner alle byens borgere. Noget, der også trækker op, er Pastor Laier Museet. Det betegnes som fascinerende og spændende, og så er den 100 procent Hjallerup. Og for ikke at forglemme markedet.