Der skal bedre styr på aktiveringen

Skagen Kommune reviderer aktiveringspolitikken

SKAGEN:I de seneste måneder har der været en del storm omkring Skagen Kommune og Virksomheden Skagen. Især har sagen om aktiveringen af 38-årige Jan Hentze, som NORDJYSKE bragte frem, vakt opmærksomhed. Det er en af årsagerne til, at Social- og Sundhedsforvaltningen i Skagen Kommune nu vil revidere aktiverings- og uddannelsespolitikken. - Det er ikke direkte en kritik af Virksomheden Skagen. Men vi skal se, om der er noget, vi kan gøre bedre, siger formanden for social- og sundhedsudvalget Bjarne Kvist (S). Et af de punkter, hvor udvalget vil stramme op, er mængden af statistik. Der skal følges mere op på, hvor mange der kommer i ordinært arbejde. Kort sagt skal effekten dokumenteres. På udvalgsmødet onsdag besluttede udvalget at udarbejde en ny aktiverings- og uddannelsespolitik. Den skal bygge på den eksisterende, men suppleres på fire punkter ud over statistikken. Der skal mere fokus på, at det altafgørende er at få folk i ordinært arbejde. Gennem samarbejde med arbejdsmarkedets parter skal der skabes flere nye fleksjob. Kommunen skal samarbejde med alle aktører inden for aktivering og uddannelse i Skagen Kommune. Især skal Den Lokale Erhvervsskole inddrages i arbejdet med de unge under 25 år. Der skal laves en liste over de tilbud, som benyttes. Bjarne Kvist forklarer, at der ikke sker noget konkret før efter næste udvalgsmøde om en måned. Indtil da skal den nye politik formuleres, og der skal fakta på bordet. - Det er ikke sikkert, at vi ændrer noget. Det kan godt være, at det er det rigtige, vi gør nu. Men det er altid sundt at stoppe op og revidere sig selv, siger udvalgsformanden.