Skolevæsen

Der skal bygges nyt i Jerup

Jerup Skoles uhomogene bygningsmasse betyder, at det ikke er muligt at indrette efter hensigtsmæssige pædagogiske principper. Det skyldes, at skolen er bygget i etaper siden 1956.

Jerup Skole. Foto: Kim Dahl Hansen

Jerup Skole. Foto: Kim Dahl Hansen

Fritidscenter Søhesten i forlængelse af hallen har gode faciliteter og adgang til sø med tilhørende hytte. Men placeringen er helt uden visioner for et samarbejde mellem lærere og pædagogerne. Det vil dog være for dyrt at flytte SFO. Også på Jerup Skole er det store problem for små klasselokaler, og der mangler grupperum. Både klasselokaler og faglokaler ligger spredt. Musiklokalet ligger i en utidssvarende og lille pavillon med dårlig akustik. Mediatek, data, fysik/kemi og natur/teknik ligger i samme område som hjemkundskab, hvilket illustrerer hvor håbløs en faglig sammensætning skolen har på nuværende tidspunkt. Jerups bygningsatlas konkluderer, at det er nødvendigt at begynde med at bygge nyt til indskoling og mellemtrin for at praktisere det helt elementære pædagogiske grundprincip med indskoling, mellemtrin og udskoling. Eleverne i udskolingen har ofte behov for at være lidt for sig selv. Derfor kan udskolingen placeres på 1. sal i 1956-bygningen, i øvrigt sammen med specialundervisning. I stueplan kan laves tværfaglig samarbejde mellem sløjd, håndarbejde og billedkunst. I en anden fløj nyindrettes lokaler til fysik, natur/teknik og biologi. Søen ligger indenfor kort afstand, og der er gode muligheder for udendørs undervisning til naturfagene. Hjemkundskab trænger til kraftigt renovering. Dernæst skal "hestegangen" indrettes til administration. I samme område indrettes lærerværelse og pædagogisk servicecenter. En ny bygning inddrager den gamle gymnastiksal. Her laves et fællesrum med café, kantine, køkken, mediatek og musik. Om- og tilbygning med klasselokaler, nye administration og personalefaciliteter, nye faglokaler og renovering af andre faglokaler, fællesrum og depot ved idrætshallen koster 33 millioner kroner i håndværkerudgifter. Kilde: "Udviklingsplan, beskrivelser"