Der skal findes nye lokaler til Det Blå Hus

Ellen Badstue: - Mange opgaver venter for socialpsykiatrien. Arkivfoto

Ellen Badstue: - Mange opgaver venter for socialpsykiatrien. Arkivfoto

BRØNDERSLEV/BRØNDERSLEV:Der er mange planer for socialpsykiatrien i Brønderslev Kommune i 2007. Det fremgår af den virksomhedsplan, som Brønderslev Kommunes socialudvalg har godkendt for socialpsykiatrien. Der arbejdes på at få etableret bo-opgange/fællesskaber. - I forhold til bo-opgange/fællesskaber, vil det også være et område, der skal arbejdes med. - Her ser vi det også som en styrke, at vi kan bygge bro mellem Hedebo og bo-opgange/fællesskaber, så overgangen bliver så overskuelig som muligt, for dem, der er klar til at flytte i egen bolig. Det er også et ønske at finde egnede lokaler til Det Blå Hus i Brønderslev. Baggrunden er, at de nuværende lokaler ikke opfylder arbejdsmiljølovgivningen. Endvidere arbejdes der på at danne grundlag for en harmonisering af indholdet i tilbud til væresteder og støttecenter. Ifølge leder af socialpsykiatrien, Ellen Badstue, bliver det et spændende og udfordrende år, hvor det er et vigtigt mål for ledelsen, at der lægges godt ud med at samle den nye socialpsykiatri og skabe et fælles fundament for de opgaver, der venter forude. Ifølge Ellen Badstue har 2006 været et specielt år, som stod i kommunalreformens tegn. - Det var et spændende og farverigt år med mange nye opgaver og med udsigten til, at vi nu skulle være en større enhed inden for socialpsykiatrien. Fra 1. januar i år består socialpsykiatrien i Brønderslev Kommune af Boformen Hedebo, Brønderslev, der er overtaget fra amtet, støttecentret og værestedet Det Blå Hus i Brønderslev, Værestedet Oasen i Dronninglund samt støtte-kontaktordning – hjemmevejledning. Overordnet målsætning for socialpsykiatrien er at støtte den sindslidende borger i at give en tilværelse så nær det normale som muligt, hvilket søges gennemført ved at der er tilbud om støtte, kontakt samvær og aktiviteter. Dertil kommer at forebygge isolation og styrke sociale netværk. Ligeledes skal evnen til at tage ansvar for egen tilværelse styrkes. Af hverdagen indebærer brugerinddragelse og medindflydelse. Endvidere er målet at forebygge indlæggelse eller genindlæggelse. Desuden skal der udføres opsøgende arbejde hos sindslidende borgere, der har behov herfor. I den ny kommune skal der fremover ske visitering.