Aalborg

Der skal flere penge til sundheden

Danmark bruger færre penge end nabolandene til sundhedsvæsenet. Det hævder sundhedsøkonomen Jes Søgaard, Dansk Sundhedsinstitut.

Hvis det danske sygehusvæsen skal forbedres, er der kun en vej, og det er at bruge flere penge. Det mener sundhedsøkonom Jes Søgaard. Arkivfoto

Hvis det danske sygehusvæsen skal forbedres, er der kun en vej, og det er at bruge flere penge. Det mener sundhedsøkonom Jes Søgaard. Arkivfoto

Hans beregninger viser, at sundhedsudgifterne i Danmark er godt 22.000 kroner årligt pr. indbygger, mens gennemsnittet i andre vesteuropæiske lande ligger på omkring 25.000 kroner. I Norge endda noget højere. Skal Danmark op på gennemsnittet, kræver det at sundhedsvæsenet bliver bevilget 12 milliarder kroner mere hvert år. - De senere år er der fokuseret ensidigt på øget effektivisering. Nu er det danske sundhedsvæsen et af de mest effektive i hele verden, og det er yderst begrænset, hvad der kan hentes yderligere på den konto, siger Jes Søgaard. Han mener, at den eneste løsning er at bevilge flere penge til sundhedsvæsenet. Og så vil der endda gå en del år, før effekten for alvor kan måles, fordi der mangler både læger og sygeplejersker. - I overgangsperioden bliver politikerne nødt til i højere grad at prioritere opgaverne indenfor sundhedsvæsenet. Som det foregår i dag, oplever vi alt for stor vilkårlighed og uens kvalitet, konstaterer Jes Søgaard. Læs mere om fremtiden for det danske sundhedsvæsen i NORDJYSKE Stiftstidende søndag