Der skal handles politisk nu

Hirtshals rammes hårdt med øget ledighed, forudser erhvervsformand

HIRTSHALS:Mens der flere steder i Nordjylland sker masse-fyringer i disse uger, så tikker ledigheds-bomben også under Hirtshals. Selv om der her ikke er tale om strukturelle forandringer i hverken virksomheder eller markedsvilkår i Danmark contra lavlønsområder. Lokalt i Hirtshals befinder fiskerne sig i den største krise nogensinde, og alle økonomiske analyser peger i retning af, at mellem 25 - 30 procent af flådenvil gå fallit inden for en overskuelig tid på seks til ni måneder. Politikere er ansvarlige - Men det skyldes politiske beslutninger om begrænsning af fiskeriet - og ikke konkurrence fra lavtlønnede i udlandet eller strukturforandringer. Det er altså vores valgte folketingspolitikere, der har givet fiskeriet denne situation og er ansvarlige for fiskerikrisen, siger formanden for Hirtshals Erhvervsråd, Viggo Bilde. Han understreger, at den politisk valgte linje samtidig betyder, at der daglig er et udsmid på fisk for ca. 2,7 milioner kroner i Danmark. Udsmid bør nyttiggøres - På årsbasis ca. 1 mia.kroner, som hvis dette udsmid blev nyttiggjort, på én gang ville løse problemerne for fiskerne og de led i kæden som hænger sammen med dem, siger Viggo Bilde. Baggrunden for udsmidet er, at fiskeriet er regulereret med havdage og kvoter. Med disse regler bliver fiskerne tvunget til at bringe begrænset fisk i land, for at overholde kvoten - og derfor bliver fiskene sorteret, og de fisk med størst værdi bliver landet. Ændr fiskerivilkår Den politiske beslutning om reguleringen af fiskeriet er at bevare bestandene, men ifølge formanden for Hirtshals Erhvervsråd fungerer det modsat. Og det er netop på dette punkt, Viggo Bilde mener, man kan ændre vikårene, således at man i Hirtshals kan undgå den øgede ledighed, der lurer. - Det handler om, at man finder en politisk løsning, som gør, at råvarerne og derved spildet nyttiggøres, og derved vil det betyde, at samfundshjulet fortsat vil være i omdrejninger på dette felt, siger Viggo Bilde, der tilføjer, at alle er enige om, at der skal handles. Der skal handles -Set i lyset af det voldsomme pres, som det nordjyske arbejdsmarked er ude for øjeblikket, er det nu, man skal til at gøre noget ved sagen. Hvis ikke risikerer Hirtshals om kort tid at stå med en arbejdsløshedsprocent på vej over 9. - Det er jo ikke blot, de omkring 70 personer og deres familier, der nu er i fare for at gå økonomisk fallit, der bliver ramt. Også mindst tre gange så mange i land, da analyser viser, at hver gang du har en fisker, holder han cirka tre personer i arbejde på landsiden, fortæller Viggo Bilde.