Energiselskaber

Der skal ikke oprettes fond for el-formue

Formuen i Brønderslev og Oplands Elforsyning er forbrugernes, og forbrugerne skal have pengene

Den aftale, som Henning Rasmussen, Erling Andreasen og Poul Iversen indgik i 2002 om, at formuerne i henholdsvis Pandrup og Kaas Elforsyning skal bruges lokalt, bliver ikke udbygget. Arkivfoto: Bente Poder

Den aftale, som Henning Rasmussen, Erling Andreasen og Poul Iversen indgik i 2002 om, at formuerne i henholdsvis Pandrup og Kaas Elforsyning skal bruges lokalt, bliver ikke udbygget. Arkivfoto: Bente Poder

BRØNDERSLEV:Der oprettes ikke en fond, der skal støtte foreningslivet, i forbindelse med fusionen mellem Brønderslev og Oplands Elforsyning og Han Herreds Elforsyning. På repræsentantskabsmødet i BOE måtte Poul Iversen fra Kaas trække et forslag tilbage, da det strider mod vedtægterne. Poul Iversen havde stillet forslag om, at der oprettes en fond, der kan støtte foreninger i området. Baggrunden er den fond, der er oprettet i forbindelse med Brønderslev og Oplands Elforsynings overtagelse af transformatorforeningerne i Kaas og Pandrup. I Kaas og Pandrup er der fonde, som støtter foreninger. Kaas-fonden har netop støttet 20 foreninger med penge. Peter Larsen fra Brønderslev synes også godt om ideen med at bruge noget af formuen til nye tiltag. Peter Larsen talte for etablering af et vækstforum, der kan støtte ny tiltag. Han mener også, at der er brug for kapital til nyt teknologi. Peter Larsen talte også for, at der nedsættes en arbejdsgruppe til at se på spørgsmålet om fonde, men det forslag vandt ikke gehør. Med fusionen med Han Herreds Elforsyning får det ny selskab en formue på 1,4 milliarder kroner. Tommy Jensen: - Lad os nu gøre det, vi er gode til, nemlig at sende el. Vi skal ikke gå ind på at etablere fonde. Formand for BOE’s bestyrelse, Erling Andreasen mener ikke, at det er en god idé at oprette en sådan fond. - Selv om BOE er blevet velhavende, skal vi da ikke bruge pengene, sagde han. Han påpegede også, at Energistyrelsen holder øje med, hvad elforsyningsselskaberne bruger pengene til. Meget tyder på, at der skal en vedtægtsændring til, hvis der skal oprettes en fond i BOE-regi. I første omgang stod Poul Iversen fast på sit forslag, men trak det. Advokat Erik Bo Sørensen understregede, at det strider mod BOE’s vedtægter at oprette en fond.