Børnepasning

Der skal ikke spares på daginstitutionerne

VALG:Pasningsområdet er en af SF's højest prioriterede mærkesager, og det er et område, hvor vi vil kræve en høj kvalitetsmæssig standard. Efter SF's opfattelse skal der ikke lukkes daginstitutioner i den nye Frederikshavn Kommune. Besparelsen ved et eventuelt faldende børnetal bør i stedet bruges til kvalitetsforbedringer i de enkelte institutioner, hvor en stigende normering kan være medvirkende til at gøre den enkelte institution mere rummelig - også for et stigende antal børn med særlige behov. For de mindste børn er det vigtigt, at vi til enhver tid har en velfungerende dagpleje, med en tilknyttet forvaltning, der løbende yder pædagogisk supervision og undervisning af personalet. For de lidt større børn, hvor pasningsmulighederne hedder enten SFO eller fritidshjem, er det vigtigt at normeringen og de fysiske rammer begge steder er optimale, så man opnår den størst mulige grad af kvalitetsmæssig ensartethed. I erkendelse af, at vi i den nye kommunes område har et stort antal virksomheder, der arbejder i flerholdsskift, skal vi være opmærksomme på, at der er et stigende behov for børnepasning udenfor institutionernes normale åbningstid. Det er vigtigt, at vi som politikere løbende følger dette behov - og er parate til at etablere kommunale døgnpasningstilbud, så snart behovet er til stede. Den mest offensive erhvervspolitik er en god børnepasningspolitik. Når nye virksomheder etablerer sig i et lokalområde, er velfungerende daginstitutioner og skoler altafgørende.

Breaking
Grænserne til Tyskland, Norge og Island begynder at åbne 15. juni
Luk