Aars

Der skal kæles for hele byens åndehul

Forandring, men med omtanke. Komité har fremlagt et projekt, der vil bevare ånden i lystanlægget

AARS:Hvordan bevarer man ånden i et anlæg, der trods alt har gennemgået store forandringer, siden det blev taget i brug for 107 år siden? Det har været det store spørgsmål for "Komitéen til bevarelse og forskønnelse af Lystanlægget i Aars" siden Tegnestuen Rosseels ambitiøse forslag om en bypark til skønsmæssigt otte millioner kroner, blev taget af bordet. - Vi blev ret hurtigt enige om, at det rigtige ville være et projekt, som sigter på at bevare den ånd, der er i anlægget i dag, forklarede formanden for komiteén, Jens Bräuner, da projektet blev fremlagt på et borgermøde på gymnasiet onsdag aften. Pavillonen der blev revet ned i 1971, var for mange indbegrebet af den oprindelige ånd i Lystanlægget. - Det har selvfølgelig været et emne om pavillonen skulle genopføres. Vi mener det ikke. Der er ikke plads, og i dag ville det måske også komme for meget på tværs af de øvrige serveringssteder i byen, mente Asger Dalsgaard, manden bag de nye streger i Lystanlægget. Centralt i den nye plan er en scene på øen i søen. Det er tanken, at granittrapper skal vokse op af af den rensede til en stationær og flisebelagt scene. I fremtidens søanlæg skal en permanent bro føre til øen, der tænkt som et hyggeligt "siddested" og én af anlæggets små stille oaser. Komiteen vil tynde ud i anlæggets træer - fortrinsvis ved at fjerne den sygdomsramte bevoksning. Det vil give luft til at præsentere mindesten og træskulpturer bedre. De sidste foreslår komiteen samlet i en skulpturpark. Komitéen foreslår også, at de nuværende asfalterede og flisebelagte stier bliver bevaret så vidt muligt. De steder, hvor stierne ikke er det i dag er det dog intentionen at etablere nye handicapvenlige stisystemer. Endnu en markant ændreing er et "vadested" midt i anlæggets vandløb, som også skal fungere som fisketrappe.