Hospitaler

Der skal kæmpes en brav kamp

Når min regionråds-kollega Marian Geller skriver et åbent brev til mig (7.7.), synes jeg, det er høfligt at svare, selv om der ingen egentlige spørgsmål er i brevet.

Jeg kan konstatere, at vi er enige om, at der kommer ændringer i den nordjyske sygehusstruktur, og vi også er enige om, at kravene til ændringer er kommet udefra. Vi er vel også enige om, at vi som politikere er nødt til at forholde os til et underskud på sundhedsudgifterne på flere hundrede millioner kr. Der kommer ændringer i sygehusstrukturen i region nord. Vi kan ikke med de krav, der stilles omkring et højt specialiseret niveau og den aftale økonomi mellem regionsrådsforeningen og regeringen, fortsætte som hidtil. I omstruktureringen af sygehusene er nøgleordene for mig: Kvalitet, Tryghed, Nærhed, Effektiv, og endelig skal borgerne have så meget som muligt for skattepengene. At nogle af nøgleordene kan kollidere med hinanden er jeg ganske udmærket klar over, men hvor eks. kvalitet og nærhed kan følges ad, og hvor det er økonomisk forsvarligt, mener jeg godt, vi kan bevare noget af den nuværende decentrale sygehusstruktur. Derfor skrev jeg også i avisen her (5.7.), at skulle der f.eks. være noget i fremtiden, der hedder Farsø Sygehus, skal der kæmpes en brav kamp. Det er ikke det samme som at sige til borgerne, at der intet sker med de mindre lokale sygehuse, men kan der lægges nogle højt specialefunktioner på de mindre sygehuse og de levere en god kvalitet til en fornuftig pris, ser jeg ingen grund til at samle alle funktioner på nogle få sygehuse. Vi har god til at debattere – også med borgerne/brugerne, om hvordan den fremtidige sygehusstruktur skal være i regionen, vi bør holde alle muligheder åben, og mit håb er, at når vi engang er færdige med hele omstruktureringen, så har vi et bæredygtigt sundhedsvæsen, som levere de ydelser borgerne efterspørger. Fremtiden vil vise om Marian Gellers spådom om, at jeg kommer til at sidde alene i et glashus og kaste sten efter mig selv er rigtig. Selv tror jeg, at borgere synes, det lyder rigtig, at holde liv i nogle funktioner på de mindre sygehuse, hvis det er fornuftigt at gøre det. [ Vagn Flink, Nørregade 23, Rørbæk, er regionsrådsmedlem (S).