Lokalpolitik

Der skal kvinder til

BUNDREKORD:Om tre uger vil Danmark sætte nordisk bundrekord i valgte kvinder i byrådene. Man forventer, at omkring en fjerdedel af de valgte vil være kvinder, samme andel som de sidste 20 år. Det er paradoksalt, at størstedelen af byrådsmedlemmerne er mænd, når det der bliver besluttet og prioriteret i byrådene traditionelt er noget som kvinderne interesserer sig mest for. Skoler, børnehaver, ældrepleje og handicappede er i høj grad kvindernes område. Det fremgår bl.a. af, at 70 procent af de ansatte i kommunerne er kvinder. Byrådets beslutninger har store konsekvenser for mange kvinders arbejdspladser i Mariagerfjord Kommune. Det er vigtigt, at vi kvinder deltager i beslutninger og prioriteringer på disse områder. Vi er tæt på dem i hverdagen og ved hvordan tingene kan løses på en menneskelig og god måde. I de netop vedtagne kommunale budgetter i Nordjylland er det samlet set især de handicappede og andre udsatte grupper, der er blevet ramt af store sparekrav. Det har vist sig, at politikerne i Nordjylland generelt har lavet langt større besparelser på de udsatte grupper end i andre dele af landet. En opgørelse fra Socialpædagogernes Landsforbund viser fx at de nordjyske specialinstitutioner skal spare op til fem gange så meget som i andre dele af landet, mens de fleste af landets kommuner typisk vil skære 1-2 procent i specialinstitutionernes budgetter næste år, så vil de fleste nordjyske kommuner spare omkring fem procent. Der skal vælges nogle til at tale de svages sag i kommunalbestyrelsen - gerne nogle der kender de sociale områder inde fra. De svage i samfundet fortjener ikke at stå forrest i køen, hver gang der skal findes besparelser.