Der skal læger til fødeklinikken

Socialudvalget i Frederikshavn vil have amtets sundhedsudvalg i tale

FREDERIKSHAVN: Mens Sundhedsstyrelsen er gået tænkeboks for at vurdere om etableringen af en jordemoderledet Fødeklinik ved Frederikshavn Sygehus overhoivedet er lovlig blander Socialudvalget i Frederikshavn sig også i koret af kritiske røster. I forbindelse med et høringssvar til amtets sygehusplan understreger udvalget, at man ikke kan leve med den eksisterende ordning. - Der skal gen-etableres en lægebemandet specialafdeling for fødsler på Sygehus Vendsyssel iFrederikshavn, hedder det i det meget kontante gensvar til amtets sundhedsudvalg. Det, der skaber problemer omkring en jordemoderledede fødeklinik er ikke kvaliteten i jordmødrenes arbejde. Tværtimod. Det er det forhold, at en sådan klinik kan være et godt supplement til en fødeafdeling, og derfor skal placeres i umiddelbar nærhed af en sådan. Det sidste har med tryghed at gøre, fordi der skal kunne træde læge-ekspertice til, såfremt der optræder komplikationer under fødslen. Hvis ikke, der er tilknyttet lægeekspertice, så er fødslerne på den jordemoderledede klinik at ligne med hjemmefødsler, og så indebærer det, at områdets privatpaktiserende læger i princippet er den lægelige back-up. Det mener lægerne ikke tjener den fødendes tarv. Det gør Socialudvalget heller ikke. Og Fødeklinikken er ikke eneste sted, hvor de frederikshavnske politikere mener det halter. - Vi kan se, at Sygehus Vendsyssel drejer ressourceforbruget mod Hjørring. - Det giver en ubalance i forhold til fødsler og i forhold til andre aktiviteter. - Det mener vi ikke er holdbart. Udgangspunktet er, at borgerne i den nye Frederikshavn Kommune og i den nye Hjørring Kommune har ligeværdige sygehuse, siger socialudvalgsmedlem Jens Hedegaard. Fokus på Fødeklinik side 6-7