Sæby

Der skal laves en kontrakt

{ SÆBY: De frivillige har gjort en indsats for at blive hørt, og naturligvis skal man lytte. Men det er ikke ensbetydende med, at man skal føje de frivillige. Det mener Lene Christiansen (V). Hun understreger, at det ikke et nok at udvise god vilje. De frivillige skal indgå en kontrakt med fonden, hvor de forpligter sig til at yde en indsats, og desuden skal de finde nogle penge. Og disse penge skal ikke komme fra kommunen. - Jeg har ikke taget endelig stilling. Nu skal vi se indsigelserne. Men de frivillige skal forpligte sig. Det må være et krav, siger Lene Christiansen.