Skovbrug

- Der skal mere skov til

ØSTERILD:Det er ikke godt nok, at der i forslaget til anlægslov for testcenter for store vindmøller står, at miljøministeren kan etablere erstatningsskov, og at det etableres i forholdet 1:1. Det mener Skovrådet, der i rådets høringssvar til lovforslaget påpeger, at der bør stå "skal" i stedet for "kan", og at der skal plantes betydeligt mere skov, end der fældes. "Skovrådet finder, at der ikke er grund til at afvige fra den retspraksis, som pålægger andre skovejere at erstatte rydning af skov med et sted mellem 110 og 200 procent efter en konkret vurdering", pointerer rådet, der forudsætter, at staten holder sig til de gældende regler. Skovrådet er heller ikke tilfreds med, at erstatningsskoven kan blive gennemført som privat skovrejsning over hele landet, og at der ingen steder står noget om, hvornår erstatningsskoven kan/skal etableres. Helt grundlæggende mener Skovrådet slet ikke, at etableringen af et testcenter for møller berettiger til, at man fælder Østerild Klitplantage. "Det er et afgørende brud med de foregående 200 års danske forvaltning af fredskovsbestemmelserne", fastslår rådet og peger på, at statsskoven tilhører alle danskere, og at skovture er danskernes foretrukne fritidsfornøjelse. Danmarks Naturfredningsforening har hæftet sig ved de samme ting og konkluderer i sit høringssvar til lovforslaget, at "erstatningsskoven svæver i luften". Loven giver ingen som helst garanti for, at der faktisk rejses ny skov i stedet for den, der fældes, fastslår foreningen. "Anlægsloven lægger op til, at sammenhængende, offentligt ejet skov med udpræget fokus på friluftsliv og naturværdi erstattes med små klatter privat skov spredt over hele landet, med ingen eller begrænset adgang", pointerer DN, der også mener, at skovrejsning i forholdet 1:1 er alt for lidt.