EMNER

Der skal også være plads til kulturen

Ole Jespersgaard håber at kunne samle tre forslag til kulturhul og hal til ét realisabelt forslag

Ø. BRØNDERSLEV: - Brønderslev skal være i front på det kulturelle område. Det siger den ny formand for Brønderslev Kommunes børne- og kulturudvalg, afdelingsleder Ole Jespersgaard (S). Ole Jespersgaard siger, at en af de store opgaver inden for det kulturelle område bliver et hal-projekt. For tiden er der tre projekter på bordet. Nordjyllands Idrætshøjskole ønsker at opføre et kulturhus, Brønderslev Hallen vil bygge en opvisningshal og Brønderslev Svømmehal har planer om byggeri ved svømmehallen. - Der er selvfølgelig ikke plads til tre projekter, så der skal vælges ét, siger Ole Jespersgaard, der regner med, at én af hans opgaver bliver at samle de tre grupper, så der kan opnåes enighed om ét projekt. - Indrømmet. det bliver svært, siger Ole Jespersgaard. Han understreger, at der nu skal udarbejdes en masterplan, og det er planen, at den skal fremlægges hen over sommeren, og i den forbindelse skal borgerne høres. Ole Jespersgaard mener, at der er behov for en hal under én eller anden form. Omkring idrætslivet glæder det Ole Jespersgaard, at Brønderslev er én af de førende kommuner. Han mener, at det er vigtigt med et godt indhold i det fritidsbælte, der har været snakket så meget om, men han ser gerne, at der også etableres en asfaltbane, der kan benyttes til for eksempel streetbasket om sommeren og skøjtebane om vinteren. - Der skal satses på indlandsturisme, og en hytteby ved ved golfbanen kunne suppleres med en put and take sø, så der er flere aktiviteter tæt på hinanden, siger han. Der har i klubber været diskuteret bredde kontra elite. - Min holdning er klar: Uden elite ingen bredde. Og uden bredde ingen elite. Ét af de andre områder, Ole Jespersgaards udvalg har ansvaret for, er skolerne. - Der er formuleret en skolepolitik, understreger Ole Jespersgaard, der er af den opfattelse, at man godt kan have det rart, mens man lærer noget. Og man man kan godt lære noget, mens man har det rart. Ole Jespersgaard siger omkring de meget omdiskuterede pisa-undersøgelser, at der er stor forskel på Danmark og Finland, og han mener ikke, at de er sammenlignelige. - Der er ikke så mange to-sprogede elever i Finland, bemærker han. Lige som skolerne skal være for alle, mener Ole Jespersgaard også, at børnehaverne skal være for alle. - Jeg synes ikke, at man skal dele børnehaver op i ude-børnehaver og inde-børnehaver, siger han. Et ungdomshus skal op at stå, og det kan for Ole Jespersgaard ikke gå stærkt nok. Han mener også, at det er vigtigt, at Ø. Brønderslev Centralskole renoveres, idet der er behov for det, og fordi skolen står for tur. Ind med modermælken Interessen for politik har Ole Jespersgaard på det nærmeste fået ind med modermælken. - Vi var meget interesseret i politik i mit hjem, og som otte-årig kan jeg huske, at vi så valg-udsendelser i fjernsynet til den bitre ende, mindes Ole Jespersgaard. Ole Jespersgaard fulgte dog ikke i sin fars fodspor. Faderen var nemlig socialdemokrat, og den unge Ole Jespersgaard var SF'er. - Men så kom alt det med EU, og så meldte jeg mig i 1993 i Socialdemokratiet, fortæller Ole Jespersgaard, der nåede at være opstillet til to folketingsvalg for SF i Sæby-kredsen. - Min sociale holdning passer godt til Socialdemokraterne, siger han. Jeg mener, at de bredeste skuldre skal være de tungeste byrder. Og at vi i dag har det så godt samfund, skyldes ikke mindst Socialdemokratiet. Ole Jespersgaard er en mand med sine meningers mod. Han mener, at handlinger er vigtigere end ord. - Det kan give øretæver, men så må man tage det med, siger han. I 1998 blev Ole Jespersgaard medlem af Brønderslev Byråd for Socialdemokraterne. Han var i de første fire år næstformand i børne- og kulturudvalget, og i denne byrådsperiode har han været medlem af børne- og kulturudvalget samt forsyningsudvalget. Han er næstformand i den socialdemokratiske byrådsgruppe. Ole Jespersgaard er fra en ejendom i Hvilshøj, hvor forældrene ernærede familien, der foruden ægteparret var på seks børn, med 12 tønder land. De 12 tønder land blev senere til 22. Ole Jespersgaard, der er 40 år, har i de seneste to et halvt år været afdelingsleder på special- og funktionsafdelingen på Søndergades Skole, hvor der er 52 børn og i alt 16 ansatte.