Der skal pris på træningen

Social- og sundhedsudvalget ønsker klarhed over priserne for genoptræningstilbud til kommunens borgere, så det bliver muligt at sammenligne private og kommunale tilbud.

- Forvaltningen vurderer, at opgaven med holdtræning og samtræning kan løses til under en tiendedel af det, vi betaler til privat fysioterapi. Og er det tilfældet, har vi ikke råd til at lade være, vurderer Thomas Krog, formand for Social- og sundhedsudvalget. - Vi skal have klarhed over priserne, og kan private konkurrere med de priser, vi når frem til, skal det selvfølgeligt være muligt. Men vi skal ikke betale ti gange så meget, som nødvendigt, understreger Thomas Krog. Brønderslev Kommune har lavet en aftale med de privat praktiserende fysioterapeuter om, at varetage genoptræning hos borgere, der skal have genoptrænet skulder og ryg. Og de privat praktiserende fysioterapeuter varetager desuden træningsopgaver, hvis kommunen ikke selv har kapacitet til det. 136 borgere modtog i 2010 genoptræning hos en privat praktiserende fysioterapeut og den samlede udgift var 812.000 kroner - der var afsat 500.000 kroner til opgaven i budgettet. Den forventede udgift til fysioterapi i 2011 er 900.000 kroner. I 2010 modtog 104 borgere træning eller genoptræning efter serviceloven og i 2011 forventes 190 borgere, at modtage træningen. - Men de får på ingen måde det omfang og indhold, som de er berettiget til i henhold til lovgivningen. Det har træningsafdelingen ikke haft mulighed for med den vækst der har været på træning efter sundhedsloven. Antallet af borgere, der er berettiget til træning efter serviceloven er også betydelig større end de 190, lyder det fra forvaltningens embedsmænd. - At vi ikke på nuværende tidspunkt kan levere den nødvendige træning efter serviceloven betyder, at vi "skubber" flere borger over på vederlagsfri fysioterapi, skriver forvaltningen i et notat. Her nævnes også, at mangelfuld træning øger udgiften til hjemmepleje.