Hirtshals

Der skal ryddes op i jollehavnen

Hirtshals Havn vil fjerne inaktive fartøjer som optager kajplads

Der skal ryddes op blandt jollerne i Hirtshals Havn, for ikke aktive fartøjer tager pladsen ved kajen fra de aktive erhvervsfiskere i de mindre joller. arkivfoto: Bent Bach

Der skal ryddes op blandt jollerne i Hirtshals Havn, for ikke aktive fartøjer tager pladsen ved kajen fra de aktive erhvervsfiskere i de mindre joller. arkivfoto: Bent Bach

HIRTSHALS:De aktive erhvervsfiskere i jollehavnen har svært ved at finde plads i Hirtshals Havn, fordi ikke aktive joller fylder godt ved kajen. Det vil Hirtshals Havn nu gøre noget ved, for de joller som ikke anvendes erhvervsmæssigt og som ikke har det lovpligtige havneregistreringsnummer skal ganske enkelt fjernes. - Vi kan simpelt hen ikke være tjent med at de uregistrerede fartøjer tager pladsen op for aktive fiskere i jollehavnen, siger maritimchef ved Hirtshals Havn, Jan Bruun Pedersen. Mange af de små joller har ligget der i mange år, fordi der har været en overgangsordning som har givet jollerne mulighed for at blive ved kajen, indtil fartøjet blev solgt eller skipperen gik i land. Hirtshals Havn har netop lavet en optælling, og det viser sig, at der er mellem 25 og 28 ikke aktive fartøjer, og ejerne vil nu blive bedt om at fjerne jollen. - Hirtshals Havn skal være en aktiv erhvervshavn, og derfor har vi ikke noget tilbud til de ikke aktive joller. Vi håber at få en fornuftig dialog med ejerne, så jollerne bliver fjernet i mindelighed, siger Jan Bruun Pedersen. Han kan ikke afvise, at det kan blive nødvendigt med andre former for sanktioner, uden at han dog vil komme nærmere ind på, hvad det vil indebære. - Det er ikke rimeligt, at de uregistrede joller bliver liggende ved kajen. De optager ikke kun plads, for de betaler heller ikke havneafgift, siger Jan Bruun Pedersen. Det bliver dog svært at finde andre pladser til jollerne, for der er venteplads i den kommunale jollehavn ved siden af Hirtshals Redningsstation, og Hirtshals Marina vil ikke have fastliggere.