Lokalpolitik

Der skal ryddes op i socialforvaltningen

450.000 kr. ekstra til at få styr på sagerne

TERNDRUP:Medarbejderne i socialforvaltningen på rådhuset i Terndrup har i lang tid haft svært ved at holde trit med bunkerne af sager. Det har ledelsen af forvaltningen selv påpeget allerede i marts i år, men nu har en af kommunen bestilt rapport fra Revisionsaktieselskabet af 1/12 1962 bekræftet, at byrådet vitterlig må gøre noget hurtigst muligt for at sikre "en tilfredsstillende opgaveløsning og en effektiv ressourceudnyttelse samt et tilfredsstillende arbejdsmiljø". Blandt andet anbefaler revisionsfirmaet, at forvaltningen opnormeres med halvanden ekstra medarbejder, og både socialudvalget og økonomiudvalget indstiller derfor til onsdagens byrådsmøde, at der gives en tillægsbevilling på 450.000 kr. til formålet. Som det eneste medlem af økonomiudvalget har Niels Jørgen Nielsen fra Borgerlisten desuden tilkendegivet, at han mener, at socialchefen bør "meddeles advarsel begrundet i manglende overblik og utilstrækkelig ledelse". Det var Niels Jørgen Nielsens betingelse for at tilslutte sig flertallets indstilling i økonomiudvalget, men der var altså ikke andre, der bakkede op om hans forslag. Han overvejer nu at stille forslaget på ny i byrådssalen onsdag aften. - Det er egentlig ikke noget, jeg har fundet på. Det står i revisionsrapporten. Det nytter jo ikke noget. Socialforvaltningen har allerede fået fem millioner ekstra til budgetlægningen for 2003, og nu dette her, siger Niels Jørgen Nielsen. Han henviser især til følgende formuleringer i revisionsrapporten: "Samtidig forekommer den ledelsesmæssige prioritering af ressourceindsatsen ikke umiddelbart at have været særlig konsekvent eller systematisk i den her omhandlede periode. Det må i det mindste kunne antages at være en del af forklaringen på den angivelige nedprioritering af den opsøgende, forebyggende og udredende del af arbejdsopgaverne. Dette indebærer i sig selv, at overblikket over opgaveomfang og brugergruppens sammensætning bliver meget vanskeligt at bevare." Borgmester Børge Olsen (S), som altså ikke er gået ind for at give socialchefen en advarsel, ønsker slet ikke at kommentere den del af sagen. - Både socialudvalget og økonomiudvalget vil nu have styr på den del af forvaltningen, så vi blandt andet kan gøre noget mere for de unge kontanthjælpsmodtagere. Pengene til tillægsbevillingen skulle gerne komme tilbage flerfold, siger han.