Der SKAL sælges flere billetter

Næste års revy bør begynde i oktober - i en helt anderledes form

HJØRRING:8.000 billetter. Det var, hvad der blev solgt til Hjørring Revyen i den nu forgangne sommer. Det var 2.000 færre end forventet, og det betyder, at revyen kommer til at give underskud, når regnskabet gøres endeligt op. Formand for revyens bestyrelse Gunnar Schmøkel er hverken overrasket eller særlig negativ overfor resultatet, men han hverken vil eller kan acceptere samme resultat til næste år. Hvis ellers han får magt, som han har agt. For det er hverken ideer eller vilje til at gennemføre dem, formanden mangler, men da Hjørring Revyen ikke er en en-mandsforteelse, er der mange parter, som skal tages i ed. - Først skal det slås fast, at jeg taler for egen regning. Bestyrelsen har diskuteret nogle emner, som der skal arbejdes videre med, men investorerne har ikke været med på råd endnu, siger Gunnar Schmøkel, som ikke en gang kan bekræfte, at der overhovedet bliver en revy i 2004 - omend han da stærkt går ud fra, at det gør der. Fast ligger det dog, at formanden VIL sælge flere billetter til næste års revy. Og at det indebærer, at strukturen og hele apparatet bag revyen skal ændres. Ny markedsføring - Vi har brugt og vi bruger meget krudt på at diskutere markedsføringen. Vores fokus til næste år kommer til at ligge på hvornår og hvordan, der skal sælges billetter, siger Gunnar Schmøkel, som gerne ser, at der ligger billetter under juletræet i år. Og at disse er solgt af de skuespillere, som skal på scenen i 2004. - Per Pallesen var i sin tid selv ude og sælge billetter, og det eksempel kunne jo tages op igen. Desuden skal vi lave storsalg til f.eks. personaleforeninger og virksomheder, der kan bruge billetterne som julegaver. Og vi skal overveje en anden prisstruktur, hvor der måske er rabat, hvis man køber sin billet tidligt, siger formanden. Desuden kunne han forestille sig, at premieren skal ligge tidligere på året, og at revyen i sommerperioden skal på turné, ligesom en turné kunne ligge i forlængelse af sidste spilledag i Hjørring. - Og så behøver revyen måske ikke spille så mange dage om ugen, siger Gunnar Schmøkel. Klar til oktober Som noget helt nyt kunne Gunnar Schmøkel forestille sig, at både skuespillere og instruktør skal præsenteres allerede i oktober. På den måde vil de involverede havde et lille år til at tænke tanker og få inspiration i, ligesom tekstforfatterne vil have langt bedre tid til at komme rundt om alle emner. - Revyarbejdet skal være helårsarbejde, hvor de involverede mødes flere gange året. For det er jo sådan, at jo tidligere, man ved, at man skal igang med noget, desto mere tid har man til at tænke tanker. Og det er positivt, siger han. Men i første omgang skal bestyrelsen finde frem til en skitse, en plan, for hvordan den forestiller sig Hjørring Revyen i 2004. Og dernæst skal gruppen af investorer, som skød en million kroner ind i det nye selskab, godkende planen, før det egentlige arbejde kan tage sin begyndelse. - Hvis det kommer til at gå, som jeg håber, har vi næsten et helt kalenderår at arbejde i. Og det vil give en helt anden forudsætning for at skabe en succes også på det økonomiske plan, end vi havde i år, siger Gunnar Schmøkel, som er meget optimistisk med hensyn til Hjørring Revyens fremtid.