Understed

Der skal ske endnu mere i Understed

UNDERSTED:Foruden de fem fra bestyrelsen i Understed Borgerforening mødte der kun fem medlemmer op ved generalforsamlingen forleden. Ikke mange, men nok til at der atter kunne stilles en bestyrelse med diverse suppleanter op. Formand Keld Fuglsang oplyste, at foreningen nu har 62 betalende medlemmer, og at der i årets løb var afholdt rigtig mange arrangementer godt besøgt. Der blev vedtaget en lille kontingentforhøjelse fra kr. 50,- til kr. 60,- pr. husstand. Da kassebeholdningen kun er på 3111 kroner skal der virkelig tænkes i kreative baner for at opretholde de aktiviteter, som er sat i gang og gerne skal fortsætte - for eksempel juletræ, fastelavn, sankthans, fællesspisning og syng-sammenaftner. I den forbindelse er det meget vigtigt, man tager fat på at ansøge fonde om midler, således at der kan komme til at ske endnu mere i Understed. På valg var Keld Fuglsang, Inge Hanghøj og Henrik Stage, som alle blev genvalgt. Efter general-forsamlingen konstituerede bestyrelsen sig: Formand Keld Fuglsang, næstformand Henrik Stage, kasserer Bodil Fredborg, sekretær Inge Hanghøj samt Leif Jensen.