Der skal spares på de handicappede

Sparekravene til 2008-budgettet berører også de handicappede

Handicappede 4. september 2007 22:01

Sparekravene til 2008-budgettet berører også de handicappede THY: Thisted Kommune må også skære i tilbuddene til de handicappede, for at finde en samlet besparelse på ældre- og handicapområdet på 6,5 millioner kroner. Omsorgsforvaltningen har lagt et sparekatalog på bordet, der nu er drøftet i omsorgsudvalget. Udover besparelser på ældreområdet med nedlæggelser af ældrecentre, indeholder listen af forslag en række besparelser på handicapområdet. Et enigt udvalg indstiller nu at nedlægge Spiren i Bedsted, der er et tilbud til handicappede børn. De børn skal så benytte tilbuddet på Kumlhøj i Thisted. Her kan der findes en besparelse på 1,5 millioner kroner. Et andet spareforslag, som omsorgsudvalgets medlemmer kan finde enighed om, er at opkræve betaling for tilberedning af mad, fra de handicappede, der ikke selv kan klare madlavningen. Her ligger der en besparelse på 400.000 kroner. Ligeledes indstiller et enigt udvalg delvist at nedlægge Drivhuset i Thisted, der er et værested for psykiatriske brugere. I stedet skal der findes et nyt, men billigere tilbud til brugergruppen. Her kan der findes en besparelse på 1. million kroner. Thy Værkstedet står også for tur, og her var der enighed om at spare en stilling væk, som kan give en besparelse på 300.000 kroner. En sidste million kroner kan findes ved at tage flere genoptræningsopgaver hjem til kommunen, i stedet for at benytte eksterne tilbud i andre kommuner. Det er Træningsfunktionen på Dragsbækcenteret, der godt kan udvide deres kapacitet. Det er nu op til Byrådet at afgøre, hvor der skal skæres, og 1. behandling af budget 2008 finder sted den 18. september.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...