Der skal tales ordentligt til folk på socialforvaltningen

Kommunens socialudvalg måtte atter lægge ører til klager over forvaltningstonen

HIRTSHALS: - Det er utroligt, at man som borger, der henvender sig på socialforvaltningen, skal have så svært ved at blive hørt, forstået og ikke mindst respekteret, slog socialudvalgmedlem Lilli Damsgaard (S) fast, da seks af Hirtshals Kommunes socialudvalgs syv medlemmer ridsede det sidste års arbejde i udvalget op for de ca. 30 fremmødte til det offentlige møde, som Foreningen til Social retfærdighed holdt hos SiD i Jyllandsgade. Efter et par eksempler fra salen, måtte hun og de øvrige udvalgsmedlemmer erkende, at de ofte fik henvendelser fra borgere, der følte sig dårligt behandlet på forvaltningen. - Det er jo ikke første gang, vi hører det. Og jeg skal naturligvis gerne gøre en fornyet indsats for en ordentlig tone hos vore sagsbehandlere, lovede formanden for udvalget, Arne Jensen (Borgerlisten). Inden forsamlingen med spørgsmål til politikerne for alvor fik sat substans på de mange fine ord, havde udvalgsformanden skitseret arbejdet i socialudvalget i det forgangne år. Mange kræfter og megen tid er brugt på at få den nye frit-valgs ordning på plads. Det er lykkedes nu i et tværkommunalt samarbejde med Hjørring, Sindal og Løkken -Vrå kommuner, således at det frie valg er en realitet fra 1. april. Også det nye begreb i den pensionsreform, der er gældende fra 1. januar, "arbejdsevnemetoden" fik en del ord med på vejen, dels af udvalgformanden, dels af de øvrige udvalgsmedlemmer. - Selvfølgelig skal borgernes problemer tages alvorligt. Men det vigtige i det nye begreb er, at de involverede nu bliver ressourcespejdere i stedet for fejlfindere, sagde Merethe R. Christensen (V). Også det faktum, at borgeren får én og samme sagsbehandler hele vejen igennem, fandt politikerne var et fremskridt. Arne Jensen medgav en spørger, at man naturligvis kan skifte sagsbehandler, hvis samspillet kører helt i sort. To af udvalgsmedlemmerne er garvede socialudvalgsmedlemmer, nemlig borgerlistens Kai Møller og udvalgsformand Arne Jensen. Men de øvrige fire deltagere fandt arbejdet i udvalget spændende og krævende. Især Lilli Damsgaard (S) kæmper en kamp for, at det sprog, medlemmerne får serveret sagerne i, bliver mere forståeligt og menneskeligt. Alle syntes om samarbejdsklimaet i udvalget. Det betyder ikke, at der ikke er uoverensstemmelser. På mødet demonstreret i et lille opgør mellem Henrik Guldsøe (DF) og Lilli Damsgaard. Kai Møller fandt, at selv om arbejdet ind imellem er tungt og svært - også når det handler om kartofler og sovs til de ældre - er der så alligevel så megen humoristisk sans hos udvalgets medlemmer, at det er til at leve med. schib