Der skal være demenspolitik i ny kommune

DEMENS:Vi skal have en demenspolitik i den ny Jammerbugt kommune. Aabybro kommune satte penge af til en demenspolitik i 2004. Det har vist sig at være en rigtig god beslutning. Aabybro Kommunen tilbyder støtte, hjælp og vejledning til borgere med demenssygdomme og til deres pårørende. Aabybro Kommune har ønsket at gøre en speciel indsats for demente borgere, og har derfor ansat et demensteam med speciel interesse og uddannelse i at støtte og hjælpe personer med demens og deres pårørende. Desuden er der tilknyttet en demenssygeplejerske til teamet. Et daghjemstilbud "Rønnebo" findes også, til store glæde for de sygdomsramte borgere og til aflastning for deres pårørende. I Rønnebo møder de, de samme personer, som kommer til dem i deres hjem, det giver en stor tryghed i deres dagligdag. Genkendelighed og tryghed er to vigtige faktorer i demente borgers dagligdag. Med dette tiltag har vi gjort det muligt for den demente borger at blive i sit hjem længere tid. Når jeg ser og hører de resultater vores dygtige medarbejdere i demensteamet har nået på denne korte tid, er jeg slet ikke i tvivl om, at den demenspolitik der er i Aabybro kommune, er det helt rigtige tilbud til vore borgere med denne sygdom. Vi må se i øjnene, at demens, er en sygdom som flere og flere bliver ramt af. Det er ikke udtryk for almindelig alderdomsforandring, men også en sygdom som man kan blive ramt af i en ung alder. Derfor er vi nødsaget til, at stå klar med tilbud og hjælp til vores borgere, når de får brug for det.