Aalborg

- Der skal være hjælp døgnet rundt

Fre­de Kris­ti­an­sen fra Skagen hå­ber, at der kan bli­ve etab­le­ret et præ­hos­pi­talt døgn­be­red­skab i Skagen.
FOTO: GRE­TE DAHL

Fre­de Kris­ti­an­sen fra Skagen hå­ber, at der kan bli­ve etab­le­ret et præ­hos­pi­talt døgn­be­red­skab i Skagen. FOTO: GRE­TE DAHL

SKAGEN:- Jeg har en kollega, som en tidlig morgen var ved at forbløde, og som måtte afvente lægebilen fra Frederikshavn, inden han fik hjælp. Årsagen var, at der ikke så tidligt på dagen var et akutberedskab i Skagen, siger Frede Kristiansen, som håber, at der som led i den nye strukturplan også etableres et præhospitalt døgnberedskab i Skagen. - Vi er 10.000 indbyggere ni måneder af året. De andre tre måneder er vi tre-fire gange så mange. Derfor er det ikke rimeligt, at vi bliver kørt ud på et sidespor og ikke kan få den akutte hjælp her og nu, siger han. Frede Kristiansen var mødt op til det offentlige møde om sygehusstrukturen i Sindal og havde egentlig ikke planlagt at sige noget, men da debatten kom til at handle om, hvorvidt akutmodtagelsen i Vendsyssel skulle være i Hjørring eller Frederikshavn, røg fingeren alligevel op. - Det er ikke dét, der er det vigtige i denne debat. Jeg er ligeglad med, om det er Hjørring eller Frederikshavn - ja, jeg vil faktisk hellere end gerne til Aalborg. Det vigtige for mig er, at jeg får den nødvendige og hurtige hjælp, hvis jeg pludselig får brug for det. Det er dét, der skal arbejdes for, siger han. Frede Kristiansen glædede sig over, at der på mødet blev vist forståelse for problematikken. - Jeg blev meget glad, da Ole Albæk (UP) sagde, at man selvfølgelig skal kigge på beredskabet i Skagen og eventuelt forsøge at få de praktiserende læger på banen i forbindelse med et døgnberedskab, siger Frede Kristiansen.