Der skal være personale nok

PLEJEHJEM:Det var dybt rystende og meget ubehageligt at se udsendelsen søndag om behandlingen af ældre på det københavnske plejehjem Fælledgården, jeg håber virkelig, dette er et enkeltstående tilfælde, og at man hurtigst muligt får rettet op på forholdene. Det var tydeligt, at her var der nogle ansatte, som ikke var egnet til at have med ældre at gøre. Når man har med ældre at gøre, kræver det medmenneskelighed, omsorg og tålmodighed. Det er decideret svineri og ydmygende at lade ældre ligge i våde bleer i halve døgn eller nægte dem at komme på toilettet. Det er med tilfredshed, jeg hører, at lederen af plejehjemmet er blevet fritaget fra tjeneste, og at ældrechefen vil sætte en undersøgelse i gang. Det kan lade sig gøre at behandle alle ældre godt, Flere ting gør sig gældende, for at det kan fungere. Man skal bl.a. have en visionær leder, der er klar til at prøve noget nyt og lade sig inspirere og inspirerer andre. Man skal have en økonomi, så tingene kan hænge sammen, og endelig skal man have nogle dygtige ansatte, som brænder for deres arbejde. Derfor er det vigtigt, der bliver ansat tilstrækkeligt med personale, så der er ingen tidspres er. Alt for ofte hører vi, at personalet er stresset p.g.a. tidspres. Samtidigt er det meget vigtigt, at personalet spiser og drikker kaffe sammen med beboerne, og maden er veltilberedt, idet det desværre ofte er det eneste, de ældre har at se frem til. Jeg mener også, at de ældre skal have lov til at ryge, så må man lave nogle rygeafsnit, så de ikke chikanerer andre med deres røg. Det bør heller ikke være såsdan, som man desværre hører nogle steder, at de ældre skal i seng mellem kl. 20 og 21, igen p.g.a. personalemangel om aftenen. Det duer ikke, og vi kan ikke være den måde, vi behandler vore ældre på, bekendt.