Der skal være plads til skavanker på jobbet

Ny kampagne for rummeligt arbejdsmarked

AALBORG:Selv om man mangler en arm, har problemer med alkohol eller i en periode bare ikke magter at klare sit arbejde i sædvanligt tempo, så skal der gerne være plads til én på arbejdsmarkedet alligevel. Det er et af budskaberne i en ny informationskampagne, som koordinationsudvalget i Aalborg Kommune lancerer i dag. Pointen er, at virksomhedsledere, afdelingschefer og tillidsmænd ofte skal hjælpes lidt på vej til at se mulighederne i en medarbejder med nedsat arbejdsevne. Kampagnen skal åbne op for mere dialog på arbejdspladserne, og målet er at sikre, at et større antal end i dag får lov at have et job trods deres fysiske eller psykiske skavanker. Koordinationsudvalget samarbejder i den forbindelse med VirksomhedsCenter Aalborg, der har specialiseret sig i at hjælpe virksomheder med at finde ud, hvordan de kan gribe sagen an, hvis de har en medarbejder, som har nedsat arbejdsevne, men som de alligevel gerne vil beholde. Kampagnens udgangspunkt er, at det er billigere for en virksomhed at fastholde medarbejderne i stedet for at ansætte nye. Koordinationsudvalget håber også, at kampagnen vil bidrage til at åbne flere virksomheders øjne over for at ansætte folk i fleksjobs og optræningsjobs. Den gennemgående figur i de indslag, man vil kunne se i avis og tv i den kommende tid, vil være en "hr. Grøn", som er en ikke helt almindelig medarbejder.