Lokalpolitik

Der skal være plads til udrykningskøretøjerne

Et af argumenterne for at sige nej til en indsnævring af vejen gennem Hobro

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Dødsbrand i Tønder koster to livet. Arkivfoto.

HOBRO:Det bliver sværere for udrykningskøretøjer at komme hurtigt og uhindret igennem Hobro By, hvis Brogade indsnævres med et spor. Sådan lød et af argumenterne imod lokalplanen for et supermarkedsbyggeri på byens hovedfærdselsåre, da byrådet forleden aften havde en ophedet debat om sagen. Næsten alle byrådsmedlemmer markerede sig. Lokalplanforslaget faldt til jorden på stemmerne syv-syv. Socialdemokrater og Venstre var splittede, mens de to konservative var enige om at være imod. Venstres Inger Winther sagde, at det kan blive særdeles svært for ambulancer og brandbiler at passere på fortovet, hvis et spor på Brogade sløjfes for at give plads til en venstresvingsbane til butikken. Inger Winther mindede om, at man for 30 år siden flyttede et hus på Brogade for at etablere et ekstra spor, bl.a. af hensyn til sygehuset. Kris Mølgaard (S) var inde på noget af det samme: - Nogen kunne med god ret spørge: ”Skal de have et sygehus i Hobro, når byrådet selv skaber trafikkaos?”, påpegede Kris Mølgaard. Hans Poulsen ville ikke ligefrem sige, at en indsnævring af Brogade kan komme til at koste menneskeliv, men han var betænkelig, efter at har oplevet to brandbiler køre forhindringsløb mellem en kø af biler på Brogade. Hans Poulsen nævnte indsigelserne (fra bl.a. Bedre Bymiljø, Tryggve Ellingsen og medunderskrivere, Søndre Skole og boligforeningen). - Men det, der nok har gjort størst indtryk på mig, er menigmand på gaden, der har sagt, at det var en tåbelighed af byrådet at placere et supermarked på Brogade, sagde Hans Poulsen. Formand for teknisk udvalg Preben Christensen (S) fremhævede, at planen giver stor tryghed for de bløde trafikanter, fordi der ned ad Brogade laves forhøjet cykelsti, og opad Brogade en cykelbane. Venstres Kim Laursen mener slet ikke, at cyklister har noget at gøre på Brogade, og at det ville være forkert at lokke dem til at køre på den stærkt trafikerede vej. Laursen stillede forslag om at lave lysregulering ved indkørslen til det påtænkte supermarked. Bygherren skulle betale udgifterne til lyset. Dette forslag fik ikke tilstrækkelig opbakning i byrådet. Hans Jørgen Nielsen (K) mente, at hvis man lavede lyskryds på stedet, så ville trafikken da for alvor gå totalt i stå på Brogade.