Der skal være råd til legepladser

Politiker er parat til at gribe ind

AALBORG:- Der skal være råd til at reparere og bygge nyt på legepladserne i Aalborg Kommunes skoler. Dét understreger SFs medlem af Skole- og kulturudvalget, Henrik Nielsen. Han er parat til at rejse forslag om, at der afsættes flere penge til børns leg i skoler og DUS-ordninger. - Jeg er ærligt talt irriteret over, at der skulle gå mere end et år, inden vi hørte om rapporten, siger han. - Men nu er resultaterne fremme i lyset, og så er det også vigtigt, at det bliver et område, vi prioriterer fremover, understreger han. Skole- og kulturudvalget er allerede blevet enige om, at rapporten skal følges op af en ny undersøgelse i foråret. For ifølge politikerne er det yderst vigtigt, at skolerne ikke ignorerer resultaterne. - Der er selvfølgelig en risiko for, at de fjerner legepladser og legeredskaber uden at etablere nye. Skolernes vedligeholdelseskonto er jo blevet kraftigt beskåret, og derfor er det også nødvendigt, at vi holder fast i, at børn skal have en mulighed for at klatre og lege, siger Henrik Nielsen. Han mener især, det er vigtigt, at skolerne tænker på de mindre børn. For de har ofte brug for at udvikle deres motorik, så de bliver bedre til at koncentrere sig i timerne. - Større børn har mere brug for boldbaner og udendørsarealer. Men det er under alle omstændogheder vigtigt, at vi ikke lader nogen i stikken, understreger Henrik Nielsen. Han mener ikke, at forældre og børn skal acceptere skoler, der ikke har en legeplads af en ordentlig kvalitet. - Det vil jeg simpelthen forlange, siger Henrik Nielsen-. Han er regner med at stille forslag om en ny pulje til reparation og nybyggeri på legepladser i løbet af foråret, men hvor stor den skal være er endnu uklart. - Jeg ved godt ,at det bliver dyrt, for det er jo også vigtigt, at der bliver tale om en ordentlig og sikkerhedsmæssig forsvarlig kvalitet, understreger han. - Den slags er ikke billigt, og derfor bliver der formentlig tale om et million-beløb. Men det vil jeg helst ikke udtale mig præcist om endnu, tilføjer Henrik Nielsen På Vester Mariendal Skole skønner man, at det vil koste omkring 1 mio. kroner at lave nye legepladser og udendørsarealer. Og på Gl. Lindholm er der indtil nu brugt 60.000 - bare for at få det korrekte sand. - Vi har ikke råd til at lade være, mener Henrik Nielsen. - En ulykke er en for meget, og det virker også paradoksalt, at vi bruger store beløb på undervisning i motorik, hvis der ikke er legepladser, hvor børnene kan røre sig og træne deres motorik i frikvarterene, forklarer han. Udvalgsmedlem Thomas Kastrup-Larsen er for så vidt enig. - Skolerne er selvfølgelig blevet bedt om rette op på de fejl og mangler som umiddelbart er mest alvorlige. Men jeg synes ikke, det er holdbart, hvis det betyder, at de bare river det hele ned. - Det er vigtigt, at vi får nogle brugbare udendørsarealer, for det vil også kunne bruges i undervisningen. Og det er nok noget af det, vi skal have lidt mere fokus på i fremtiden, siger han.