Børnepasning

Der skal være tid til en ordentlig dialog

Lounsvej 11, Louns BØRNEPASNING: Det kommer meget bag på os, at der igen er planer om nedskæringer i pædagogtimer i vores lokale daginstitution, Spiloppen. Vi skriver til jer politikere i håb om, at I vil udskyde beslutningen om disse besparelsesplaner, så der ikke bliver taget endelig stilling til byrådsmødet 13.oktober. Vi mener, det må være i alles interesse, at der bliver tid til en dialog med ledelse, personale og forældre i de berørte daginstitutioner. Der er alt for kort tid fra udmeldingen om besparelsesplanerne og til ovennævnte byrådsmøde. Vi har brug for voksne i daginstitionerne. Ikke kun til den allermest nødvendige overvågning af vore børn. Voksne skal også bruges som rollemodeller. Når børn i Danmark i dag er mange timer i daginstitution, er det især vigtigt med disse voksenkontakter. Før sommerferien var der i Spiloppen fire fuldtidsstillinger og en deltidsstilling. Efter sommerferien var der så en nedskæring, hvor resultatet blev tre fuldtidsstillinger og en deltidsstilling. At man nu vil skære yderligere i personaletimer, finder vi mærkeligt. Landsbyordningerne skal muligvis til at modtage tre-årige fremover. Derfor finder vi det meget ulogisk, at man foreslår at skære på personaletimer og samtidig øge arbejdsbyrden, da tre-årige som bekendt har brug for mere hjælp og kontakt fra en voksen end børn på tre år. Noget andet, der undrer os meget, er, at børn i halvdagsplads ikke tæller med i beregningen af personaletimer. Et barn,der passes i institutionen fra kl. 8-12, skal der også bruges tid på, og det er ofte om formiddagen, der arrangeres udflugter, laves klippe-klistre-projekter og lignende. Vi foreslår, at denne regel laves om. Landsbyordningen ser vi som en god idé generelt. Man må dog være opmærksom på, at i eftermiddagstimerne er der stor aldersspredning blandt børnene, og ofte er der gang i mange forskellige aktiviteter på samme tid. Derfor er det efter vores menig ikke rimeligt at skære ned på de ansattes timetal. Hvis man vil efterleve de politiske planer og sætte fokus på læreplaner og lignende, er det et dårligt tidspunkt at indføre yderligere besparelser på daginstitutionsområdet. Vi opfordrer igen til, at spareforslaget tages af dagsordenen til næste byrådsmøde, og at der i stedet indkaldes til en bredere dialog med de involverede parter.

Forsiden