Arbejdsløshed

Der skal vilje til at skabe resultat

Forbedringer skabes ikke af ord og løfter, men af vilje.

Politiske resultater til gavn for alle dem, der ikke er født med – eller har skaffet sig – en sølvske i munden, skabes kun af mennesker, der går til vaflerne, kalder tingene ved deres rette navn og har energien og viljen til at gøre en forskel. I SF er vi parat til at kæmpe for, at samfundet ikke bliver yderligere vredet skævt. Den sociale ulighed vokser i disse år. Det gælder nedskæringer på sociale ydelser, en voldsom skævridning af boligmarkedet og fortsat en høj arbejdsløshed. Især blandt de kortuddannede. SF vil satse massivt på fremtiden i forskning, uddannelse, miljøet, den kollektive trafik og i nye arbejdspladser. SF har stillet en lang række forslag til finansloven der både vil give bedre service og lavere arbejdsløshed for kortuddannede. Det vil også bidrage til at skabe en større lighed og social retfærdighed. I dag er hjemmehjælpere/social- og sundhedshjælpere et forjaget folkefærd. Der er ikke tid til snak, en kop kaffe eller en lille gåtur med de gamle. De ansatte får stress, bliver nedslidte og forlader området i utide. Det er en ond cirkel der skal brydes. SF har i sit finansforslag med at alle modtagere af hjemmehjælp skal have en halv time ekstra om ugen i gennemsnit. På samme vis er mange skoler, børnehaver og ældrecentre forsømte i forhold til rengøring. Mange års stramme budgetter har ført til nedskæring på rengøringen. Her vil SF i finansloven afsætte en pulje så der på landsplan kan ansættes 1.000 ekstra rengøringsfolk omregnet til fuld tid. Desuden vil SF genåbne servicejobordningen, hvor personer over 48 år efter 15 måneders ledighed kan få en check med til deres arbejdsgiver på 125.000 kr. om året i løntilskud. På landsplan vil det i 2006 skabe ca. 1000 job. Det er i dag uforholdsmæssigt dyrt for private at betale for rengøring og havearbejde. Derfor foreslår SF, at private husstande skal kunne opnå et nedslag i skatten på 50 procent, hvis de får udført rengøring, indkøb eller havearbejde. SF vil kæmpe for at de ledige til stadighed sikres ordentlige uddannelsestilbud. Det er nødvendigt for mange at få bedre kvalifikationer for at komme i betragtning til ledige job. Dette skal kombineres med en effektiv arbejdsformidling som virksomhederne har tillid til at bruge og som sikrer at de der henvises til jobbet har de rette kvalfikationer. Der skal vilje og drømme til at skabe resultater. Vi har viljen til at gøre en forskel ad den politiske vej.