Der sker for lidt på hjemmene

En initiativgruppe vil skabe flere aktiviteter for de ældre i Hobro

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Der var fest i Ho­bro Al­der­doms­hjems sto­re sal, da ny­byg­ge­ri­et blev ind­vi­et i de­cem­ber i fjor. Men ofte står sa­len tom, og det vil et nyt ini­tia­tiv råde bod på. AR­KIV­FO­TO: HANS CHRI­STI­AN JACOBSEN

HOBRO:Der sker for lidt for beboerne på Hobro Alderdomshjem og Plejecentret Solgaven i Hobro - det er en anke, som Jytte Lemvig Sørensen ofte har hørt, når hun har været på besøg ude på hjemmene. Jytte Lemvig Sørensen nøjes ikke med at beklage, at de ældre keder sig. Hun har gjort noget ved sagen, og har taget initiativ til at stifte en OmsorgsKlub i Hobro. Flere medlemmer af Hobro Kommunes gamle socialudvalg støtter ideen. Det er Erik Lassen fra Venstre, socialdemokraten Hans Poulsen og den konservative Preben Jensen. Også Hobros tidligere borgmester Jørgen Pontoppidan (V) bakker op. - Som tidligere medlem af ældrerådet gennem fem år var jeg på tilsynsbesøg på Solgaven og alderdomshjemmet, og der var det gennemgående, at der blev efterlyst ”mere liv” - ønsket kom fra beboerne, brugerrådet og de pårørende, fortæller Jytte Lemvig Sørensen. Mere liv i flotte lokaler Ganske vist findes der støtteforeninger, der står for arrangementer på hjemmene, men det er ikke nok til at fylde beboernes hverdag, og personalet har ikke ressourcer til at lave mere, end det gør, påpeger Jytte Lemvig Sørensen. Tidligere formand for Hobros socialudvalg Hans Poulsen (S) var med til at beslutte, at der skulle bygges nyt på Hobro Alderdomshjem og Solgaven. Men flotte rammer er ikke nok. - Vi vil have sat gang i brugen af de fine lokaler og få det pulserende liv ind på hjemmene. I dag kommer offentligheden jo ikke på hjemmene med mindre de har pårørende dér, som de skal besøge, siger Hans Poulsen. Han understreger, at gruppen bag OK-klubben ikke ønsker at gå andre pensionistinitiativer i Hobro i bedene. - Det er ikke fordi der er for få pensionist-initiativer her i byen, men fordi der mangler initiativer med de to hjem som omdrejningspunkt, siger Hans Poulsen. Jytte Lemvig Sørensen fortæller, at byens pensionistforeninger har givet udtryk for, at de er tilfredse med deres nuværende lokaler. Foreningerne ønsker ikke at benytte fx Hobro Alderdomshjems sal, som derfor ofte står tom og ubenyttet hen. 50 kroner årligt For at deltage i de kommende arrangementer kræves det, at man er medlem af OK-klubben. Kontingentet skal være overkommeligt, for eksempel 50 kroner årligt, lyder udspillet fra Jytte Sørensen. Både beboere og andre ældre skal kunne deltage. Aktiviteterne kan være i form af foredrag, udstillinger og musikalsk optræden. Aktiviteterne skal gennemføres i et tæt samarbejde med ledelsen, de ansatte og brugerrådene, betoner Hans Poulsen. En gang månedlig Initiativtagerne til en OK-klub i Hobro har indkaldt til offentligt møde 6. juni, hvor man vil forsøge at få samlet en bestyrelse, der kan stå for aktiviteterne. Aller er velkomne. Målet er, at der skal være en aktivitet for de ældre en gang om måneden, og at den skal foregå på skiftevis Hobro Alderdomshjem og Solgaven.