Der sker ingenting

Regeringens Grøn Vækst-udspil er forloren, siger nordjysk pile- bonde

HENRIK BACH, frontløber i dansk piledyrkning, giver ikke fem flade øre for regeringens Grøn Vækst-strategi. 
Foto: Jeppe Holm

HENRIK BACH, frontløber i dansk piledyrkning, giver ikke fem flade øre for regeringens Grøn Vækst-strategi. Foto: Jeppe Holm

TYLSTRUP:- Jeg gider ikke høre mere plidder-pladder. Regeringens Grøn Vækst-udspil er ren politisk aflad og forlorenhed. Det er en dansk landmand, der ytrer sig, og han lægger ikke fingrene imellem. Henrik Bach, medindehaver af landbrugsvirksomheden Ny Vrå ved Tylstrup, véd, at biogas og energiafgrøder kunne give massive bidrag til dansk indsats mod global opvarmning og for et renere vandmiljø. Statens egne eksperter har beregnet det, og Ny Vrå har i mange år været frontløbervirksomhed i dansk piledyrkning. Men Henrik Bach ser ingenting ske. Målsætningen i Grøn Vækst er ganske vist at udnytte 40 procent af husdyrgødningen til biogas. Dansk Landbrug selv anbefaler 50 procent. - Men der kommer slet ingen biogasproduktion i Danmark med de virkemidler, der er lagt op til. Afregningsprisen skal i hvert fald 50 procent op, før nogen investor - landmænd og långivere - vil røre ved det. Prisen på en kubikmeter biogas er nu 74,5 øre. Den skal op på 1,10 - 1,30 kr., før nogen vil risikere noget, fastslår han. Hvor er energiafgrøderne? Og energiafgrøderne kan han slet ikke få øje på i Grøn Vækst-udspillet, bortset fra forslaget om skattefradrag for udgift til plantning. - Og det er ikke noget, regeringen har fundet på. Det har været der i årevis, bemærker han. Energiafgrødernes muligheder er ellers vel belyste. Rapporten "Landbrug og Klima" fra Forskningscenter Foulum til Fødevareministeriet i efteråret slog fast, at 100.000 hektar med piletræer kan reducere udslippet af drivhusgas, især CO2, med 1270 tusinde ton om året frem til 2020 og samtidig begrænse forbruget af pesticider og kvælstof til vandmiljøet. - Regeringen snakker meget, men gør reelt ingenting, når man ikke vil stille de fornødne midler til rådighed. Man kalker facaderne op til klimatopmødet i december, men i virkeligheden har denne regering ingen ambitioner på miljø- og klimaområdet, mener Henrik Bach. Alting stopper - Man har erkendt, at landbruget har store muligheder for at bidrage til den helt nødvendige indsats mod den globale opvarmning, som Danmark har forpligtet sig til. Men når hele energi- og miljøpolitikken skal føres fra Skatteministeriet, stopper alting. Connie Hedegaard kan have den bedste vilje og forståelse, men det nytter intet, når Kristian Jensen sidder med nøglen til det hele, og som jeg oplever det, er han simpelthen ikke med på holdet, lyder det fra bonden på Ny Vrå, som uddyber: - Problemet er, at vi er styret af afgifter, og det bremser alt. Der er CO2-afgifter og andre grønne afgifter, selvom der er tale om energiafgrøder, muligheden for at føre biogassen ud på naturgasnettet hindres også af afgifter, og varmeværkerne har stadig ikke et frit valg af brændsler. Han erindrer om, at det var den siddende regering, der ved sin tiltræden satte den danske vindmølleudbygning og alle Aukens grønne initiativer fuldkommen i stå. Hullerne i osten Skuffelsen retter sig også mod den nye miljøminister Troels Lund Poulsen (V). - Den dag regeringen fremlagde sin Grøn Vækst-strategi, var jeg på vej til Skjern, hvor landmænd sammen har indledt Danmarks største pileplantningsprojekt, 300 hektar, som kan bremse kvælstofudvaskning og levere vedvarende energi. Dét kunne han passende have fremhævet. Men det, der blev understreget, var, at der nu kommer afgift på pesticider. Opmærksomheden var om hullerne i osten frem for osten. - Men danske landmænd har vel den regering, de selv har sat ind? - Det skal du ikke længere tage for givet. Jeg hører landmænd erkende, at de aldrig har haft det bedre end under S-regeringer. Vi trænger til røde overskrifter i dansk politik, Hvis ikke det nuværende flertal i Folketinget sætter handling bag deres kønne ord, er jeg sikker på, at der sker en konvertering af politiske holdninger i landbruget, fastslår han.