Lokalpolitik

Der snakkes livligt bag lukkede døre

Uofficielle møder mellem både partigrupper og kommunale top-folk

SÆBY:Selv om Sæby Byråd har det som et klart mål at inddrage borgerne i debatten om den fremtidige kommunestruktur, snakkes der også livligt bag lukkede døre. Man vil ikke risikere at blive taget på sengen og orienterer sig til forskellige sider for at være rigtig klædt på, når det endelige slag skal slås - hvis det skal det. Og det både mellem de politiske grupper og kommunale top-folk i de kommuner, der, hvis det bliver nødvendigt med sammenlægninger, kan blive aktuelle. - Der snakkes naturligvis i denne tid på tværs af kommunegrænser om mulighederne, selv om vi endnu ikke kender facitlisten for de kommende kommunale opgaver, som i høj grad bliver afgørende for, om eksempelvis Sæby Kommune skal indgå i et ”fornuftsægteskab” med en eller flere kommuner, bekræfter således SæbyKommunes borgmester, FolmerHansen (V). Det sker med en understregning af, at der er tale om uformelle drøftelser, uden at man binder sig. - Når vi på det offentlige informationsmøde i onsdags i Sæby Fritidscenter ikke kunne fremlægge konkrete oplysninger om, hvor vi bevæger os hen, skyldes det, at vi endnu ikke kender fremtidens kommunale opgaver. - Men, vi fandt det rigtigst at indkalde til et informationsmøde allerede nu, fordi kommunen senest den 7. april skal komme med sit høringssvar til regeringen om Strukturkommissionens forslag. - Jeg kan, tilføjer borgmesteren, udmærket forestille mig, at der på et senere tidspunkt, når en række forhold er mere afklaret, indkaldes til endnu et eller et par borgermøder for at høre borgernes mening, når og hvis der er noget mere konkret at tage stilling til. Folmer Hansen oplyser i øvrigt, at borgmestre og kommunaldirektører fra Frederikshavn, Skagen og Sæby kommuner mødes i dag for at ”føle hinanden på tænderne”.