Lokalpolitik

Der spares på chefer

HADSUND:Kommunen er begyndt at indstille sig på, at der bliver chefer i overskud efter kommunesammenlægningen, og vil ifølge kommunaldirektør Bo Nielsen gerne sende det signal til de fremtidige samarbejdspartnere, at man er opmærksom på, at der skal etableres en ny ledelsesstruktur. I den forbindelse indstiller kommunaldirektøren til byrådet, at man ikke genbesætter stillingen som forvaltningschef for kultur- og socialområdet, når Per Flemming Sørensen fratræder pr. 1. januar 2006. Bo Nielsen siger, at fratrædelsestidspunkt har været aftalt i flere år, og det ikke hænger sammen med at Per Flemming Sørensen for tiden er sygemeldt efter en operation. Aftalen blev lavet i forbindelse med, at forvaltningschefen fyldte 60 år, og gav ham et løntillæg - til gengæld fik kommunen opfyldt sit ønske om, at han blev på sin post, indtil de ændringer på skoleområdet, der dengang var undervejs, var blevet gennemført. Hvis byrådet følger indstillinger, er der en halv million kroner at spare på budgettet i 2006, og altså ikke hele chefens løn. Der skal nemlig også være penge til at give såkaldte konstitueringsvederlag til afdelingscheferne for de to områder, der skal varetage forvaltningschefopgaverne, hvis altså stillingen ikke genbesættes. Samtdig synes Beredskabskommissionen, at man skal spare 200.000 kroner om året fra 2007, altså når de nuværende kommuner ikke længere eksisterer. Bo Nielsen synes ikke, at det er sminke på budgettet i de såkaldte overslagsår, men et signal om, at man er klar over, at der "skal tælles personer", når kommunerne skal lægges sammen. - Men det er selvfølgelig et problem, hvis alle de andre kommuner også sparer deres beredskabschefer, siger han med et smil.