Der tages hånd om de ansattes helbred

Lan Lunde siger, at virksomheden sætter de ansattes sundhedstilstand meget højt.

Lan Lunde siger, at virksomheden sætter de ansattes sundhedstilstand meget højt.

BRØNDERSLEV:- Virksomheden AP Facader har ingen grund til at skjule sig bag facaden. Det sagde borgmester Jens Arne Hedegaard, da han på vegne af Brønderslev Kommune underskrev en partnerskabsaftale med AP Facader. Det var direktør Jan Lunde, der skrev under på virksomhedens vegne. - Bag facaden siger vi, når vi taler om at være tættere på folk og organisationer. At gå bag facaden handler om at se tingene som de virkelig er. - På AP Facader vil vi gerne gå bag om facaden, og vi kan se, at der ikke er grund til at skjule sig bag en facade. Jens Arne Hedegaard pegede på, at arbejdsmiljøet vægtes højt på AP Facder. - Her tænker man på sine medarbejdere. AP Facader vil forebygge sygemeldinger og om muligt fastholde de medarbejdere, der alligevel ikke undgår en længerevarende sygemelding. - AP Facader støtter op omkring det rummelige arbejdsmarked. AP Facader indgår nu i et bredt samarbejde med kommunen om prøvning, træning og integration af udefra kommende personer. - Når sygefraværet nedbringes, er det til gavn for ikke mindst den enkelte medarbejder og vedkommendes familie – men så sandelig også for virksomheden og samfundet som sådan. - Dels har den ansattes arbejdskraft stor betydning for virksomhedens succes, dels er det alt for dyrt at have dygtig arbejdskraft til at gå hjemme. Og for medarbejderen kan det være skillelinjen mellem godt og skidt at bevare em tilknytning til arbejdsmarkedet – også selv om man er blevet syg. To timer på jobbet om dagen er bedre end ingenting. Jens Arne Hedegaard oplyste, at AP Facader er én af de arbejdspladser, hvor man i produktionsafdelingen blandt andet kan rammes af fysisk krævende arbejdsstillinger, tunge løft, mange gentagelser osv. - Der er tale om arbejde, som kan virke nedslidende, og da AP Facader heldigvis har mange trofaste medarbejdere tilbage fra starten for 23 år siden, er det vigtigt, at der sættes ind, så medarbejdernes store viden kan bevares, sagde Jens Arne Hedegaard. Jan Lunde tilføjede, at der er indlagt en sundhedsordning i aftalen. Der er ca. 70 ansatte på AP Facader, og fem af de ansatte er ikke i ordinære job. Jan Lunde fortæller, at aftalen omkring sundhed omfatter, at virksomheden får tilknyttet en fysioterapeut, og det er Sonja Pedersen fra Midtbyens Fysioterapi i Brønderslev. - Vi har en del medarbejdere, der er omkring 50 år, og der kan opstå problemer for folk i den aldersgruppe.