Lokalpolitik

Der tages hånd om fraværet

BRØNDERSLEV:Brønderslev Kommunes sygdomspolitik skal være kendetegnet ved, at der tages hånd om den ansattes sygefravær. Det hedder det blandt andet i den sygdomspolitik, som kommunens økonomiudvalg har godkendt, og som nu skal forelægges byrådet til godkendelse. Borgmester Jens Arne Hedegaard (V) fortæller, at sygdomspolitikken er en følge af den partnerskabsaftale, som Brønderslev Kommune har skrevet med sig selv som arbejdsgiver. Det fremgår af politikken, at opmærksomheden skal gives respekt for såvel den syge som de tilbageværende kollegaer, og formålet er, at sygdommen får færrest gener for kommunens serviceniveau, den syge, kollegaerne samt ansættelsesforholdet ved Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget slår fast, at Brønderslev Kommune anerkender sit sociale ansvar, og den enkelte arbejdsplads påtager sig en aktiv rolle i forhold til fastholdelse af medarbejdere med varigt nedsat arbejdsevne samt integration på arbejdspladsen af nye medarbejdere med varigt nedsat arbejdsevne. Mange af de muligheder, der er, for at undgå, at en ansat må afskediges på grund af sygdom, forudsætter, at arbejdspladsen så tidligt som muligt er opmærksom i forhold til en ansats sygdomsfravær. Økonomiudvalget undrstreger, at der er indgået en partnerskabsaftale med Brønderslev Kommune som myndigheder, der beskriver vores samarbejde i forhold til forebyggelse, fastholdelse og integration. Aftalen gælder alene ansatte, der er bosat i Brønderslev Kommune. Da alle ansatte ved Brønderslev Kommune skal have det samme tilbud, vil der - for ansatte, der bor i en anden kommune, blive taget udgangspunkt i partnerskabsaftalen, når der laves aftaler om statussamtaler. Der er i politikken en speciel aftale for personer, der er fyldt 52 år.