Skattepolitik

Der var vilje til budgetforlig

Hvor der er vilje, er der vej. Ja, og viljen til forlig gælder for alle parter. Ved økonomiudvalgets 2. behandling imødekom vi en række ønsker fra socialdemokraterne og Ragnhild Poulsen på omkring 700.000. Det var så langt, vi fandt det forsvarligt at gå bl.a. også af hensyn til den indgåede aftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening om stigning i driftsudgifterne. Socialdemokraterne og Ragnhild Poulsen ønskede yderligere driftsudgifter, hvad vi således ikke kunne imødekomme. Derfor blev der intet forlig. Socialdemokraterne ændrede inden 2. behandling i kommunalbestyrelsen deres driftsønsker væsentligt i nedadgående retning. Men i stedet for at henvende sig direkte til os, om yderligere forhandlinger, fremsendes forslagene til Nordjyske og Hanbobladet. Det kan vel ikke være meningen, at budgetforhandlinger skal foregå gennem aviserne? En af de poster, der har været uenighed om i budgetforhandlingerne, var forhøjelserne på dagplejen og puljeordningerne. Forhøjelsen udgør 100 kr. pr. måned for fuldtidspladser og 65 kr. for deltidspladser. Det er aldrig rart at forhøje taksterne, men de har trods alt været uændret siden 2002. Med prisstigningen til 2099 kr. ligger vi stadig under taksten på 2.181kr. , der var gældende i 2001, og vi er stadig blandt de allerbilligste i Nordjyllands Amt. Vi mener, at den forholdsvis lille stigning er noget, børnefamilierne kan leve med. Hvilken børnefamilie husker ikke den voldsomme stigning på 432 kr. pr. måned (årligt 5.184) der skete fra 2000 til 2001, medens socialdemokraterne havde borgmesterposten? Forhøjelsen skete i øvrigt samtidig med en stor skatteforhøjelse på 1,6 procent og en forhøjelse af grundskylden på 3 promille. Der er dog også lyspunkter vedrørende børnepasning. De deltidspladser, der blev indført i 2003 trods stor modstand fra socialdemokraterne og Ragnhild Poulsen, bevirker, at en børnefamilie sparer 700 kr. pr. måned, altså 9.400 årligt. Ca. 50 børnefamilier har valgt deltidspladser, efter at ordningen blev indført. De skattenedsættelser, der er sket de seneste to år (0,3 procent og 0,2 procent), bevirker sammen med regeringens skattenedsættelser i 2004, at en skatteyder med en arbejdsindkomst på ca. 238.000 vil have ca. 3.700 mere til rådighed. Det er vel ikke så ringe endda. Det kunne jo være, at en del af pengene kommer de handlende i Brovst Kommune til gode. De trusler, Ole Christensen i kommunalbestyrelsen fremførte om ikke at ville samarbejde fremover, håber jeg ikke gælder alle socialdemokraterne. Vi ønsker at samarbejde, hvilket borgmesterens store ønske om og ihærdige indsats for et forlig også er et godt udtryk for.