Der ventes fuldt hus i havnen

Tall Ships genopstår med fuld styrke når Aalborg er værtshavn næste år

Om et år er det Aalborgs tur til igen at lægge fjord og havnekajer til et anløb af deltagerne i Tall Ships Race, den store venskabs- og kapsejlads, som hver sommer i nogle uger sætter sit præg på de nordeuropæiske farvande og fire havne, som har trukket det længste strå i konkurrencen om at få de stolte sejlere som gæster. Dette års sejlads, som netop nu er i gang, holder sig til Østersøen, men trods de overskuelige distancer er deltagelsen af skibe ikke helt i top. Ingen af de to danske fuldriggere, skoleskibene Danmark og Georg Stage, er med i år, hverken helt eller delvis. De tre superflotte norske skibe Statsråd Lehmkuhl, Sørlandet og Christian Radich glimrer også ved deres fravær, ihvert fald det meste af tiden. Man vil også kigge forgæves efter det eventyrlige italienske Amerigo Vespucci, og den russiske kæmpe Kruszenstern viser sig kun som en baggrundskulisse, når det hele om et par uger slutter i Travemünde ved Lubeck. Men de mange aalborgensere af begge køn, som i 1999 forelskede sig uhjælpeligt i kadetterne ombord på det mexicanske Cuauhtemoc kan glæde sig over, at skibet holder fast og utvivlsomt også er med, når eskadren næste år stævner ind gennem Limfjorden. Og det samme gælder rigtigt mange af de andre store skibe, siger Steen Bjerre, som er medlem af styregruppen for Tall Ships Race i Aalborg og dansk repræsentant for STI, Sail Training International, en sammenslutnning af skoleskibe. På forespørgsel meddeler Georg Stage Stiftelsen, at man er meget opmærksom på, at arrangementet i 2004 passerer Aalborg, og hvis det på nogen måde er muligt, vil Georg Stage, som ikke alene er verdens mindste fuldrigger, men almindeligvis også anerkendes som den smukkeste, vise sig ved kajen i Aalborg. Hos Martec i Frederikshavn, som styrer skoleskibet Danmark, vil man også gøre meget for i et eller andet omfang at præsentere stoltheden i Aalborg. Steen Bjerre mener, at det udmærket kan vise sig at blive en fordel for Aalborg, at byen ligger placeret, som den gør, i arrangementet. Der startes i Antwerpen i Belgien, hvorfra kapsejladsens første, lange ben går til Aalborg. Fra Aalborg sejles en fælles hyggesejlads til Stavanger på Norges vestkyst, og derfra sejles igen kapsejlads til Cuxhaven ved den tyske Elb-munding, hvor festen slutter. Det kan meget vel tænkes, mener Steen Bjerre, at en del skibe, som er hjemmehørende nordpå eller i Østersø-området, fravælger den første del af kapsejladsen, fordi det er en lang tur til Antwerpen, når man blot et par dage senere skal samme vej tilbage. Der vides i dag intet om, hvem der kommer og hvor stor en del af arrangementet, de deltager i, men der er et vist perspektiv i forestillingen om, at når deltagerne i den første del af kapsejladsen når frem til Hals Barre, mødes de af alle de skibe, der gerne vil til Aalborg som udgangspunkt for den fælles hyggesejlads til Stavanger. Man kan særligt forvente, at mange af de mindre skibe afstår fra at sejle den første del af arrangementet. Tall Ships Race er ikke mere bare for de rigtigt høje skibe, idet man har sat en længde på 30 fod for de mindste deltagere. Og når man taler om et deltagerantal på 80 eller 90, er der ikke tale om fuldriggere eller skonnerter. Faktisk er over halvdelen af skibene mindre end Aalborgs velkendte Jerns Krogh og en meget stor del af dem er nede og ramme bunden på de 30 fod og er altså på størrelse med familiebåde af mellemstørrelsen. Der er heller ikke tale om specielt gamle skibe. Faktisk er to tredjedele af dette års deltagere bygget efter 1975, overvejende i moderne materialer.