Sæby

Der vil være mulighed for udvidelse mod nord

SÆBY:Et kritikpunkt mod at placere svømmebadet i Rådhusparken har været, at der bygges så tæt, at der ikke siden vil være mulighed for at udvide eksempelvis kulturhuset. Det er forligsparterne Venstre, Socialdemokratiet uenige i. - Der vil fortsat være et stort område mod nord - altså op mod rådhuset - hvor der kan bygges, hvis behovet skulle opstå senere. Men meningen er, at vi en gang for alle opfører de faciliteter, som Sæbys borgere har brug for. Så der burde ikke være behov for udvidelse i mange år fremover, siger gruppeformand Hans Jørgen Kaptain (V). Han medgiver, at byggeriet i området kan komme til at virke tæt - ikke mindst fordi der også opføres to store supermarkeder tæt på. - Men så kan byrådet heldigvis vælge det svømmebadsprojekt, der i sin udformning tager hensyn til omgivelserne og giver den fornødne "luft" i området, siger Venstres gruppeformand.