Derfor blander Bedre Bymiljø sig i golfprojektet

GOLFBANE:Normalt ville vi ikke svare på et læserbrev (nordjyske d. 16.10) af Svend Erik Graagaards kaliber, men vælger alligevel at fremkomme med nogle konkrete oplysninger, som kan hjælpe læserne med at forstå, hvorfor Bedre Bymiljø er gået ind i golfprojektet ved Hjerritsdal/Hegedal. Foreningen for Bedre Bymiljø er en lokalforening under Landsforeningen For Bygnings- og Landskabskultur. I dette tilfælde er det et flot kulturlandskabs skønhed og offentlighedens mulighed for frit at færdes på natursti og cykelrute, vi forsvarer. Vi mener, at 6-8 m høje hegn som foreslået af Dansk Golf Union langs Torndalsvej vil være ødelæggende for landskabet. En foreslået flytning af vejen vil ikke ændre på dette forhold. Bedre Bymiljø har ikke noget imod en golfbane ved Hobro. Men for os er det vigtigt, at en golfbane ikke forhindrer borgere i at kunne nyde landskabet og i at færdes trygt og sikkert i området. Vi fastholder stadig, at sikkerheden ved at færdes på vejene, hvor der spilles golf langs med disse, skal være forsvarlig. Derfor synes vi, at det ville være helt naturligt, hvis golfbaneprojektet Hjerritsdal/Hegedal blev anlagt efter Dansk Golf Unions ”Sikkerhedsvejledning for anlæg af golfbaner”. Dette er desværre ikke tilfældet, idet der her er tale om, at mindst 12 af banens18 huller ikke respekterer sikkerhedskravene. Det ville glæde os meget, hvis de politikere, som behandler golfbanesagen ville sætte sig ind i baneindretningen og udtale sig om sikkerheden.