Derfor er det vigtigt med beviset

[ I 1999 trådte der nye efterlønsregler i kraft. Reglerne gjorde, at man kun får 91 procent af højeste dagpengesats, hvis man går på efterløn som 60-årig. Hvis man venter, til man er 62 år, er satsen 100 procent. Hvis man fortsætter derefter, optjener man en skattefrie præmie portion på cirka 10.000 kroner for hver 481 timer, man arbejder. Ved fuldtidsarbejde bliver det til 12 præmier inden pensionsalderen på 65 år, hvor pengene går ind på kontoen. [ For at optjene præmien skal man have et efterlønsbevis. I den første vejledning fra Arbejdsdirektoratet, som kom med reglerne i 1999, står der intet om, at beviset er påkrævet. Det bliver rettet i den næste vejledning, og ved den seneste ændring fra 2007 er det besluttet at sende beviset ud automatisk. [ En lille gruppe ældre har ikke fået den præmie, som de troede de havde til gode, fordi de ikke søgte om efterlønsbeviset. Det er efter loven, så de har ikke fået medhold i deres klager, fordi de kunne have læst i loven, at de skulle bruge beviset.