Kunst

Derfor Erik Liljenberg

Den første kunstner i vores projekt "Kunst i avisen" kommer fra Frederikshavn. Det er Erik Liljenberg.

I 60'erne afsøger han kunstbegrebet, og i årtiets slutning er Liljenberg en nøglefigur i det eksperimenterende kunstneriske miljø i Aarhus. Det er blandt andet fastholdt i bogen " Aarhus rapport" fra 1969, hvor aktiviteterne beskrives som et jysk sidestykke til Den Eksperimenterende Kunstskole i København. Erik Liljenberg er meget aktiv i begivenheder, idéudvikling og udstillinger, og han er aktiv deltager i den omformulering af kunstbegrebet, der sker, i de år. Liljenberg bruger papir, bøger og tidsskrifter i sit materialevalg. Det er udtryk for om ikke armod, så i hvert fald nøjsomhed. han udvikler og udforsker arbejdet med tusch, stencil og duplikator, for det er nu engang de materiale- og formidlingsmuligheder, der er. Det kan ses i tidsskriftet Hvedekorn, hvor Liljenberg illustrerer og skriver tekster, helt tilbage fra nr. 6 i 1967 og frem til Hvedekorns sidste udgivelse i 2009. Han er også aktiv produktionsfællesskabet Manjana, hvor han for 40 år siden arbejdede tæt sammen med Peter Laugesen, Kristen Bjørnkjær og Dan Turrell, hvor han blandt andet tegner omslaget til Dan Turells bog fra 1973 "Sekvens af Manjana, den endeløse sang flimrende igennem hudens pupiller". For et par år siden, flyttede Erik Liljenberg tilbage til barndommens by, og bor nu i en lejlighed i Nordbyen. Tonen i Liljenbergs talesprog, er stadigt Frederikshavnerdrengens. Nu er han tilbage efter det meste af et voksent liv i eksil. Og en af regionens menst betydningsfulde eksperimenterende billedkunstnere er dermed kommet hjem.