Derfor gik de med

Preben Pedersen, Det Radikale Venstre: - Vi har nået et flot resultat. Det er vigtigt med renovering af hammerværket i Godthåb, som er en kulturhistorisk perle. Vi har også sikret 900.000 kr. til bibliotekernes materielkonto, og vi fastholder gode ting som for eksempel byfornyelse og udvider Skolen i Enggardsgade. Inge Ibsen Fomcenco, Kristeligt Folkeparti: - Det er et rimeligt godt forlig, for det sikrer rummeligsprojektet og anbringelsesområdet. Jeg er også glad for, at der er kommet penge til trafiksikkerhed og til servicebusser. Det er et meget solidarisk forlig. Anni Kjeldgaard, Det Konservative Folkeparti: - Jeg er glad for, at vi fik en aftale om, at hvis vi får flere udgifter til arbejdsskadesager end forventet, kan jeg som ældre- og handicaprådmand bede om en bevilling i byrådet. Det går ikke ud over de ældre. Vi fik trods alt også hul på debatten om p-afgifterne. Henning G. Jensen, Socialdemokratiet: - Det glæder mig, at vi fik en rigtig god budgetforhandling med en god tone. Vi sætter gang i byen samtidig med, at vi har hold i økonomien. Der kom blandt andet ekstra penge til Skolen i Enggardsgade, til at nedbringe antallet af tvangsfjernelser og til fortove og veje. Henrik Thomsen, Socialistisk Folkeparti: - Jeg er meget tilfreds med forliget. De rer penge til rummelighed i folkeskolen og til at mindske antallet af anbringelser uden for hjemmet. Jeg er glad for, at der kom fem millioner kroner til veje og fortove, trafiksikkerhed, kollektiv trafik og til et grønt område i Nørresundby. Niels Tvilling Larsen, Venstre: Jeg er meget tilfreds med, at vi ikke låner penge, men i stedet for tager pengene af kommunekassen. Det er en godt at der er penge til skoler og byfornyelse og at vi får en løsning på p-afgiften, ved at sætte den ned for 900.000 kroner.