Derfor Jenny

Vævning er en oprindelig kunstform med årtusinder på bagen

Billedkunsten har ofte budt på ny teknologi. Således også i dag, hvor vi byder på værket "Hegnet" af Jenny Hansen. Hun er væver, men arbejder også med ny teknologi. Præcis som Botti-celli gjorde i 1400-tallet, da han malede "Venus' fødsel" på lærred. Eller som da granitten fortrængte tovværk og træ og overtog billedelementer fra disse materialer i kirkernes romanske døbefonte. Eller som da Dario Fo voksede ud af sin akademiske billedkunstverden for at skabe grænsebrydende teater - eller Fellini, der voksede fra billedkunst til film. Vævning har en i hvert fald 4000-årig historie bag sig i Skandinavien og 9000 år i Mellemøsten og Lilleasien. Set i den sammenhæng er maleri på lærred blot 500-600 år gammelt. Arachne var en græske kvinde, der var i kappestrid mod gudinden Athene om, hvem der vævede bedst. Hun tabte, og prisen var livet. Men hun blev benådet og i stedet omskabt til en edderkop. Så vævning har altid været her. Set i et sådant tidsperspektiv er det at male et maleri på lærred ganske nyt. Og stort set lige så gammelt (nyt, om man vil), som computerteknologi er brugt i kunstens tjeneste. Vævning er et element i den formulering af en ny kvinderolle, der blev set for 40 år siden. Tilbage i 70'ernes kogende diskussioner og omformuleringer lærte Jenny Hansen sit fag som væver . Senere udviklede hun sin praksis og brugte computeren til at tegne billeder med. De blev printet og brugt som karton for hendes vævninger. Kartonen er i væverens sprog den kladde, der væves efter. I denne måneds værk har Jenny Hansen også lavet sit værk på computer. Men i stedet for at bruge det som model for en gobelin er værket trykt på avisens papir. Det er et skift i medie, men medieskift er også en hævdvunden metode i den eksperimenterende kunst. Her er værket udført med vor tids teknologi tilpasset den moderne medieverden og trykt i 55.000 eksemplarer i løbet af nogle få nattetimer.