Lokalpolitik

Derfor må Venstre stå uden for budgetforliget

BUDGET:Venstre ville meget gerne have deltaget i et bredt budgetforlig for 2007. De forudsætninger, Venstre opstillede for at medvirke, ville partierne imidlertid ikke opfylde. Den reduktion på 2%, der er indeholdt i budgettet for 2007 også vedrørende børn, unge og ældre, har intet at gøre med kommunesammenlægningen. Denne reduktion ville også være kommet i de 3 gamle kommuner, for at få balance i budgetterne. Budgettet lægger imidlertid op til, at der i budgetperioden skal gennemføres rationaliseringer og effektiviseringer på serviceudgifterne, og at der skal foretages strukturelle tiltag på skoleområdet. Venstres krav for at tage et medansvar for et sådant budget var, at den kommunale administration gik foran i den nødvendige tilpasning, der skal gennemføres som følge af kommunesammenlægningen. Den kommunale administrationsudgift er årligt på kr. 240 mio., og Venstre ønskede, at der i 2007 skulle spares kr. 12 mio., i 2008 kr. 24 mio., i 2009 kr. 36 mio., og i 2010 kr. 48 mio. Venstres forslag om besparelse på det administrative område svarer til 30 stillinger pr. år ud af i alt 620 stillinger i administrationen. Venstre har kraftigt fastslået at reduktionen skal ske ved naturlig afgang, eller ved at ledige stillinger ikke besættes. Jobgarantien skal respekteres, ingen skal afskediges som følge af kommunesammenlægningen. Det er efter Venstres opfattelse ikke ansvarligt, at forligspartierne vil gennemføre effektiviseringer over for børn, unge og ældre, uden allerede i 2007 også at gennemføre det på det administrative område. På samme måde mener Venstre, at man i de efterfølgende år skulle gennemføre større effektiviseringer end forligspartierne lægger op til. Det er gennem statistiske meddelelser dokumenteret, at den gamle Frederikshavn Kommune og den gamle Skagen Kommune havde administrationsudgifter, der var ca. kr. 800 større pr. borger end f.eks. Sæby Kommune og Hjørring Kommune. Det svarer til et beløb på omkring kr. 40 mio. årligt. Venstres krav er, at Ny Frederikshavn Kommune får administrationsomkostninger, der er på niveau med Ny Hjørring Kommunes administrationsomkostninger. Hvorfor skal det være dyrere at administrere Frederikshavn Kommune? Er der flere ledere eller hvad er årsagen? Forkortet af red.