Egholm

Derfor ny forbindelse

3. FORBINDELSE: Christian Klit Simonsen skriver i torsdagsavisen at man bør overveje helt at droppe en ny eller udvidet forbindelse over Limfjorden. Indledningsvis vil jeg sige at det er dejligt med et andet syn på sagen, det har der ikke været meget af igennem tiden. Men desværre er det også udtryk for den gældende og beklagelige mangel på fremsynethed i dette spørgsmål. Alle undersøgelser viser jo at trafikmængden vil stige i fremtiden, og hvor lang tid går der så før den foreslåede og ikke billige ombygning har nået sin begrænsning? Et andet problem, der ikke vil blive løst, er afhængigheden af tunnelen. Vi kan jo se hvilke gener det giver i øjeblikket at der skal repareres belægning og vaskes vægge, for slet ikke at nævne at der har været gennemsivning af vand med deraf følgende nedfald fra loftet. Under- eller overlaget bevæger sig over tid, hvilket gør at den stive cement bevæger sig, hvilket jo giver revner. Så hvis vi tager den ¿ forhåbentlig ¿ utopiske situation, at det ene rør bryder helt sammen, hvordan er vi så stillet med trafikken over fjorden. Helt på r. en, hvis vi ikke har en vestlig forbindelse. Af hensyn til fremtiden, i alle perspektiver i denne sag, er der kun ét at gøre ¿ nemlig at få etableret en vestlig forbindelse. Om det bliver som bro med Egholm som ¿mellemstation¿ eller en tunnel hele vejen under, er i realiteten lige gyldigt. Min appel til alle politikerne er derfor, at man NU finder fælles fodslag og får vist regeringen at vi nordjyder har beslutsomhed og handlekraft.!