Lokalpolitik

Derfor sagde vi nej til budgettet

BUDGET 2004: Det var den netop opgjorte forbedring af kassebeholdningen for år 2004 med 1,6 mio. kr., der helt konkret gjorde, at vi i den radikale gruppe ikke kunne gå med til at opretholde kravet om at finde besparelser for 3 mio. kr. i de forskellige udvalg. På det politiske budget-temamøde 18. september fandt kommunalbestyrelsen frem til besparelser på 8 mio. kr., og det blev tilkendegivet, at yderligere besparelser skulle findes. På økonomiudvalgsmødet 30. september til andenbehandlingen af budgettet, hvortil hele kommunalbestyrelsen var indbudt, fremgik det, at der var indføjet en uspecificeret besparelse på 2 mio. kr., der skulle fordeles på udvalgene, og hertil kom yderligere 1 mio. kr. uspecificeret besparelse fra budget 2003. Pludselig var vi i den situation, at knap 30 procent af den samlede besparelse var blevet udlagt uspecificeret i udvalgene til senere drøftelse og tovtrækkeri. Det var naturligvis en meget utilfredsstillende situation, men vi var dog indstillede på at gå med i forliget, da pengene manglende, for at budgettet kunne nå sammen. Med den efterfølgende bebudede forbedring af primoholdningen, er der to handlemuligheder. At man fastholder sit sparekrav, og har en forbedring af kasseholdningen, eller at man fastholder niveauet i kasseholdningen som forudsat under budgetforhandlingerne og mindsker sparekravet. Det radikale Venstre anmodede på kommunalbestyrelsesmødet om - grundet de nye tal - at sparekravet på de uspecificerede 3 mio. kr. blev mindsket med et beløb, der svarede til forbedringen i kassebeholdningen. Det afviste borgmesteren, og det gjorde, at vi ikke længere var i stand til at stemme for budgettet med de pågældende besparelser, fordi de ikke længere var strengt nødvendige. Nu var der handlemuligheder, - nu var det ikke nødvendigt at spare 1 mio. kr. på kulturudvalget og 1,5 mio. kr. på socialudvalget, nu var det et spørgsmål om politisk holdning. Vi vil gerne være med til at spare, ikke mindst ved at gøre hele organisationen mere rationel, ved forenkling og modernisering, ved at have fokus på, hvorledes vi tjener borgerne bedst og får mest muligt for pengene, men at pålægge udvalgene de pågældende besparelser som om det er en dyb nødvendighed, det vil vi ikke være med til. Vi har andre hensyn at tage, end at være rygklappere i Venstres sparepolitik, - vi ønsker en god skole med plads til kreativitet og skræve vinkler. Truslen med flere elever i klasserne lurer lige om hjørnet, - og gode tiltag omkring kreativ udfoldelse har vi set sparet væk. Inden for ældreområdet ønsker vi et plejepersonale, der føler, at det har en god arbejdsplads, hvor man kan nå det , man er sat til, hvor der ikke kun er tid til pleje, men også til omsorg. Derfor sagde vi nej til de ekstra besparelser, hvilket bevirkede et nej til budgettet.