Lokalpolitik

Derfor stemmer vi sådan

BYRÅD Henrik Thomsen (SF): Jeg støtter ubetinget en østforbindelse, fordi løsningen er langtidsholdbar, og byrådet kan, hvis der er vilje, dæmme op for de eventuelle andre problemer uden at spolere en lang grøn strækning og uden at spærre byen inde. Preben Pedersen (R): Miljø- og trafikmæssigt er en landevej via Lindholm bedst. Den letter trafikpresset i Aalborgs midtby mest og gavner dermed miljøet. Forrentningen målt i sparede kilometer, tid og brændstof er også bedst. Signe Friis (V): Den eneste linjeføring, der aflaster Aalborgs midtby, er en vestlig. Hvis man ønsker, at Aalborgs havnefront skal være et aktiv for byen og regionen, må trafikken ved havnen begrænses, og det gør kun en vestlig linjeføring. Inge Ibsen Fomcenco (KRF): Aalborgs trafikproblemer er ikke store sammenlignet med andre storbyers. Jeg finder det derfor uansvarligt at bruge penge til veje blot for, at folk kan komme hurtigere frem. Henrik Nielsen (SF): Trafikmængden nu og fremover er langt fra af en størrelse, der gør, at bydele eller Egholm skal ødelægges, og at der ofres tre-fire mia. kr. I stedet skal motorvejen udbygges omkring den nuværende linjeføring med flere spor og med tilslutning til City Syd. Endvidere vil en tredje rør betalt af staten være et væsentligt bidrag til at fremtidssikre trafikforholdene på en miljømæssigt forsvarlig måde. Mads Thomsen (V): En østløsning løser blot problemet med "proppen" om morgenen. Vi bør have en ringvej til Aalborg, der aflaster trafikken i byen, samtidig med at den løser regionale trafikproblemer. Niels Tvilling Larsen (V): Egholm-forbindelsen er den mest langsigtede løsning for Aalborg og for regionen. For Aalborg, fordi den skaber udvikling vest om byen. For Vendsyssel, fordi den giver plads i den nuværende tunnel, og fordi den giver direkte adgang til Vestvendsyssel. Mai-Britt Iversen (S): Jeg har en drøm om en fredelig midtby med en havnefront, der er et aktiv for Aalborg. Ved en østlig linjeføring vil Nyhavnsgade blive meget trafikeret, og det vil forhindre udviklingen af havnefronten. Derudover forurener en vestforbindelse mindre og giver færre trafikskader. Henning G. Jensen (S): Det bør være en østlig forbindelse, som staten betaler! Thomas Kastrup-Larsen (S): Vi skal have den forbindelse, der er bedst for Aalborg. Det er for mig at se ubetinget et ekstra tunnelrør: Det løser problemerne med at komme nord og syd for fjorden. Det er den mest skånsomme løsning. Det er langt den billigste løsning. Mennesker skal komme før motorveje og ikke omvendt! Tommy Eggers Hansen (DF): Et tredje rør løser ikke de trafikale problemer, der jo er den egentlige årsag til, at vi overhovedet skal have en tredje forbindelse. Rainer Dannemare (K): En Lindholm-linje med en motorvej vil trafikalt og industrielt være den bedste løsning for både Aalborg og resten af Nordjylland. Rasmus Prehn (S): De vestlige linjer er klart de mest langsigtede for hele Nordjylland. Desuden aflaster de midtbyen og Limfjordsbroen mest og forhøjer trafiksikkerheden på Vesterbro og Østre Allé. Som konsekvens af den faldende trafik forbedres luften i midtbyen. Vi får absolut mest trafik og miljø for pengene ved en vestløsning, også selv om vi i første omgang skal investere et større beløb end ved en østløsning. AMTSRÅD Thomas Krog (SF): SF's amtsrådsgruppe kan under ingen omstændigheder støtte en vestforbindelse. Fordelene står simpelt hen ikke mål med ulemperne og ødelæggelserne. Christian Bach Iversen (V): Vestløsningen er den, der giver nye udviklingsmuligheder. Den løser et problem for de vestlige dele af amtet. Den aflaster i betragtelig grad trafikken i Aalborg, og den vil styrke lufthavnen. Ingen af fordelene opnåes ved en østløsning, som er visionsfri og perspektivløs. Ulla Astman Nielsen (S): Den bedste trafikmæssige løsning for regionen er vestforbindelsen. Set i dette perspektiv er Lindholmlinjen den løsning, der giver det bedste trafikale resultat. Der er dog så store miljømæssige omkostninger forbundet med denne, ikke mindst for vestbyens borgere, at jeg har besluttet at stemme for Egholmlinjen. Selv om denne får væsentlige konsekvenser for fjordmiljøet, er der dog udsigt til, at nogle af disse kan afhjælpes af teknisk vej. Brian Kjær (S): Først og fremmest skal den regionale og nationale trafik sikres. Dernæst skal Aalborgs lokale trafikproblemer løses. En østforbindelse har første prioritet. Den næstbedste løsning er en motorvej, som kommer tilpas uden om Aalborg - altså via Egholm. Anders Stenild (K): En vestlig forbindelse over Egholm har færrest ulemper for beboerne i Aalborgs vestby. Den støtter udviklingen i store dele af det vestlige Vendsyssel og Himmerland samt i lufthavnen. Og giver nogle spændende muligheder for bebyggelsen af området vest for Aalborg. Per Nielsen (V): Set gennem regionale briller er den bedste løsning Lindholm-linjen. Men vælger et flertal i byrådet Egholmlinjen, vil jeg formentlig støtte den. For forskellige resultater kan kun forhale processen. Birgitte Josefsen (V): Jeg stemmer for en Egholmløsning. En vestlig forbindelse flytter flest biler og giver dermed os, der bor netop, hvor jeg bor (Brønderslev, red.), plads ved tunnelrøret.